İç Ve Dış Dikkat Odağı Geri Bildirimi Ve Tercihinin 12-14 Yaş Kız Öğrencilerinde Futbolda Kafa Vuruşu Becerisini Öğrenmeye Etkisi.

2010-12-31
Bu çalışma 13-15 yaş grubundaki kız öğrencilerde futboldaki kafa vuruşu becerisinde farklı geribildirim yöntemlerinin bu beceri üzerindeki etkisini amaçlamaktadır. Çalışma Ankara ilinde bulunan 3 farklı ilköğretim okulunda yapılacaktır. Toplam katılımcı sayısı 75 olarak planlanmaktadır. Çalışmada kız öğrencilere futbol topuna kafa vuruş becerisi yaptırılarak farklı dikkat odağına dayana geri bildirimler verilecektir. Öğrencilerin beceriyi uyguladıkları andaki görüntüleri kaydedilecektir. Çalışmanın sonunda farklı dikkat odağına dayanan geribildirimlerin becerinin öğrenilmesinde farklılık yaratacağı beklenmektedir.

Suggestions

İç Grubu Kayırma ile İç ve Dış Gruba Eşit Davranmanın Nedensel Atıfları
Çoksan, Sami (2019-06-01)
İnsanlar benlik saygılarını yükseltmek veya gruplar arası ilişkilerdendeki avantajlı konumlarını korumak için iç grup üyelerini dış grup üyelerinden daha olumlu değerlendirebilirler. İç grup yanlılığı olarak ifade edilebilecek bu davranış süresince hem iç - dış grup üyelerine yönelik kişisel tutumlar hem de gruplar arası ilişkilerin tarihsel geçmişi ve bu tarihsel sürecin yarattığı ya da değiştirdiği kültürel kodlar aktif olarak kullanılır. Böylelikle iç ve dış grubun değerlendirilmesinde farklı nedensel at...
Ergonomics And Universal Design In Interior Architecture Education
Olguntürk, Nilgün; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
The focus of this article is on the application of Human Factors and Ergonomics (HFE) principles on design process. Designers begin acquiring HFE principles and data during their university education. Universal Design (UD) approaches HFE as incorporating the whole of the population rather than a certain percent. This study explores the effectiveness of a specially designed course on UD in an interior architecture undergraduate program. After completion of the course, students were asked to evaluate their le...
Neuromodulatory effect of bilateral rhythmic tactile stimulation on recognition memory
Delikaya, Anıl Berk; Özkurt, Tolga Esat; Department of Medical Informatics (2022-11-29)
Over two decades, Saccade Induced Retrieval Enhancement (SIRE), referring to memory performance enhancement with alternating left-right horizontal eye movements, gained a lot of popularity among cognitive science researchers. A similar effect can optionally be realized by bilateral tactile stimulation (BLS). Although the mechanism behind the SIRE effect hasn't been conclusively revealed yet, there have been two alternative explanations: the interhemispheric interaction hypothesis and the top- down attention...
İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
AKBABA, AHMET; Erberk, Elif (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul müdürlerinin, okulda yaşanan çatışmaları yönetme stratejilerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Eğitim örgütleri demokratik kuruluşlardır. Demokrasi kuralları özellikle ilkokullardan başlayarak öğrencilere yaparak yaşayarak öğretilir. Okullarda her türlü görüşü taşıyan farklı sendikalara üye olan öğretmenlere rastlamak mümkündür. Farklılıklar, zaman zaman okul içi uygulamalardan dolayı, gizli veya açık çatışmaya dönüşebilmektedir. Okullarda çatışma daha ziya...
İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türlerin Başarısına Etkisi
Karahan, Arzu (TÜDAV, 2021-04-01)
İstilacı yabancı türler, doğal alanlarının dışındaki yerlere giren ve oradaki biyoçeşitliliğiolumsuz yönde etkileyen türlerdir. Doğu Akdeniz istilacı tür baskısından en fazla etkilenenalanlardan biridir. Bunun en önemli kaynağı ise Süveyş Kanalı’dır. İklim değişikliği veistilacı tür baskısı birbirlerini besleyen iki unsur haline gelmiştir. Şöyle ki, iklimdeğişikliği, birçok yabancı türün yayılmasını ve yerleşmesini kolaylaştırmakta ve istilacıolmaları için fırsatlar yaratmaktadır. Kasırga, sel ve kur...
Citation Formats
S. Kirazcı, “İç Ve Dış Dikkat Odağı Geri Bildirimi Ve Tercihinin 12-14 Yaş Kız Öğrencilerinde Futbolda Kafa Vuruşu Becerisini Öğrenmeye Etkisi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61453.