Diplomasi ve Mimarlık

2018-08-10

Suggestions

Diplomasi ve Göç Türk Yunan Mübadelesi nin Öteki Yüzü
Yıldırım, Onur (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2016-01-01)
Diplomasi dili olarak Türkçe: Kırım diplomatik yarlıkları
Başer, Banu (2018-06-01)
Devletlerin resmî yazışma gelenekleri, onların uygarlık seviyeleri, idari teşkilatlanma konusundaki başarıları, içişleri ya da dışişleri ile ilgili meseleleri çözme yöntemleri, kültürel etkilenmeleri gibi konularda pek çok göstergeyi içerir. Bu nedenle hem tarihî hem de çağdaş dönemlere ait resmî yazışmalar, söz konusu devletlerin siyasi ve kültürel tarihi ve ayrıca dilleri konusunda da çok şey söylerler. Bu anlamda, resmî yazışmalar üzerine yapılacak incelemeler hem tarih hem dilbilim hem de diplomatik gib...
Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları
Kaya, Raşit; Çakmur, Barış (Yordam, 2013-01-01)
Geopolitics and the study of international relations
Gökmen, Semra Ranâ; Polat, Necati; Department of International Relations (2010)
This study seeks to examine the main theories and theorists of geopolitical imagining and argue for an intrinsic relation between traditional geopolitics and the development of international relations both in theory and practice. By doing so the study aims to pursue an assessment of the insights of critical geopolitics, as reflected in the works of John Agnew, Geraróid Ó Tuathail (Gerard Toal), Simon Dalby, Klaus Dodds and others, for the theory of IR, more specifically its dominant paradigm realism. The ai...
Siyaset Sosyolojisinde Yeni Yönelimler
Ertuğrul, Kürşad (Dipnot Yayınları, 2016-01-01)
Citation Formats
M. H. Zelef, “Diplomasi ve Mimarlık,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70952.