Diplomasi dili olarak Türkçe: Kırım diplomatik yarlıkları

2018-06-01
Devletlerin resmî yazışma gelenekleri, onların uygarlık seviyeleri, idari teşkilatlanma konusundaki başarıları, içişleri ya da dışişleri ile ilgili meseleleri çözme yöntemleri, kültürel etkilenmeleri gibi konularda pek çok göstergeyi içerir. Bu nedenle hem tarihî hem de çağdaş dönemlere ait resmî yazışmalar, söz konusu devletlerin siyasi ve kültürel tarihi ve ayrıca dilleri konusunda da çok şey söylerler. Bu anlamda, resmî yazışmalar üzerine yapılacak incelemeler hem tarih hem dilbilim hem de diplomatik gibi bilim dallarına önemli katkılar sağlar. Türk dili, günümüzde ve tarihin uzun dönemleri boyunca Türk ve Türk soylu devletlerce resmî yazışmalarda kullanılmıştır. Kendine özgü üslup ve rükün geleneğine sahip Osmanlı diplomasisinin dili, büyük oranda Arap ve Fars geleneklerinin etkisinde şekillenmiştir. Kırım Hanlığının diplomasi dili ise Uygur yazışma geleneğinden itibaren süregelen ve Türk-Moğol imparatorluğu aracılığıyla hanlığa aktarılan Doğu Türk yazı dilinin etkisindedir. Türk kültür tarihi ve bunun önemli bir parçası olan yazışma ve diplomasi geleneğini temsil eden çok sayıda Kırım diplomatik yarlığı, Türk dilinin kendi yapısal işleyişi ve sözvarlığı ile oluşturduğu bir diplomasi dilinin örnekleridirler. Denebilir ki; Türk dilinin büyük oranda öz kaynakları ile oluşturduğu bir diplomatik dil varsa bu, Altın Orda Devleti ve onun devamında da Kırım Hanlığının diplomasi dilidir. Bu çalışmada, Türk dilinin devletlerarası diplomaside başarılı bir biçimde kullanımına ve yazı dili olarak gelişimine tanıklık eden Kırım diplomatik yarlıkları incelenecektir.
TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Cultural diplomacy as a foreign policy tool of turkey: the case of Turksoy
Ezer, Salim; Köksal, Pınar; Department of Eurasian Studies (2019)
This thesis analyzes the International Organization of Turkic Culture (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, TURKSOY) as a significant cultural diplomacy organization established in 1993 upon the signing of its founding agreement by the Ministers of Culture of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Turkey in the post-Soviet era in order to foster relations among these Turkic countries. The main research question of this study is how effective TURKSOY is as an institution of cultural...
The English school theory and Turco-German relations
Demirel, Murat; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2017)
The conception of the English School Theory of International Relations (E.S.) – international society is so far prevalently applied to the totality of a group of states and their interactions, and recently for regional interactions. However, E.S. notes less on the interactions among states. The ultimate goal of this dissertation is to fill this gap and bridge the conception of international society and its institutions with bilateral state relations, through a case study of Turco-German relations. To this e...
State tradition and business in Turkey: The Case of TUSIAD
Doğangün, Gökten; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2005)
This thesis attempts to make an analysis of the state tradition perspective by particularly focusing on the relations between the state and big bourgeoisie represented by TÜSİAD in the post-1980 period. As this perspective has been hegemonic in discourse in examining state-society relations in Turkey in recent decades, thereby dominating the political, academic, and business circles, it becomes very important for Turkish politics students to understand what is implied by this phrase in order to conceive the...
The political parties in georgian democratization
Karadağ, Yelda; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Eurasian Studies (2011)
This thesis analyzes the development of the multi-party system and the role of political parties in the process of democratization in Georgia during both pre-independence and post-independence periods. The conditions shaping both the multi-party system and democratization are analyzed in the light of findings obtained through in-depth interviews with the representatives of political parties, civil society organizations and academicians in Georgia. In accordance with the post-Soviet political system, the nat...
Emerging regional security complex in Central Asia: Shanghai cooperation organization (SCO) and challenges of the post 9/11 world
Yandaş, Osman Gökhan; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of Eurasian Studies (2005)
The aim of this thesis is to examine the changing characteristics of the regional security complex in Central Asia. The thesis focuses on the changes in the roles that the Shanghai Cooperation Organization (SCO) plays in promoting regional security in Central Asia, especially since the formation of the international coalition against international terrorism in the aftermath of the terrorist attacks on 11 September 2001. Contrary to the mainstream literature that focuses mainly on the security concerns of ei...
Citation Formats
B. Başer, “Diplomasi dili olarak Türkçe: Kırım diplomatik yarlıkları,” TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, pp. 382–400, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.turukdergisi.com/Makaleler/2064342055_35%20B.%20Ba%c5%9fer%20382-400.pdf.pdf.