Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği

2010-03-01
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel
Çelen, Ümit
Türkyılmaz, Ahmet Sinan
Sunulan çalışma, Ankara ilinde temsili bir örneklem üzerinden toplumsal tabakaları belirlemeye yönelik SES endeksi geliştirme ve farklı tabakalara ait özelliklerin belirlenmesi çalışmasıdır. Çalışmada örnekleme tasarımı olarak çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre, Ankara kent merkezini oluşturan 8 merkez ilçe çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 1769 haneye ulaşılarak, hanelerin eğitim, iş, gelir, mülkiyet ve mülk edinme yolları ve tüketimi esas alan bir çerçevede veri toplanmıştır. Toplanan verilerle toplumsal tabakaların ölçülebilmesi için hangi değişkenlerin belirleyici olduğu istatistiksel yöntemle belirlenmiştir. Böylece gelir, iş/meslek, mülkiyet, eğitim, evde sahip olunan eşyalardan oluşturulan değişkenler ile sosyo-ekonomik statü endeksi geliştirilmiştir. SES endeksi geliştirildikten sonra belirlenen farklı tabakalardan temsili olarak seçilen bireylerde yaşam tarzı pratikleri de incelenmiştir
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Consumption manifesto of manisa gentry in a small town in Turkey: living room furniture preferences in Manisa
Demir, Günc; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2019)
When we look at the general area of study in sociology in Turkey, much against the village stands out on our studies and urban studies. However, studies reflecting the unique dynamics and social structure of small towns are rare. Gentry has a decisive place in the social stratification of small town in particular due to its relative elite structure. The aim of our study is to conceptualize Manisa gentry, in terms of their social position in the social hierarchy and looking answers to the question whether th...
Urban Alevilik : self perception on the two neighborhoods in Ankara
Fırat, Kamil; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2004)
Based on field research carried out in two neighborhoods of Ankara, the primary aim of this study is to explore urban Alevilik and its basic characteristics as perceived by the Alevis which is compared with traditional Alevilik and its features as perceived by the Alevis in urban setting. Additionally, this study is to examine the basic factors that are behind the differences in perceptions of the Alevis, if there are some significant differences in the perception of Alevis regarding these subjects. In this...
Local institutional capacity and decentralization of power
Erkan, Gökhan Hüseyin; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2006)
The aim of this thesis is to examine the relationship between the success of the decentralization schemes and the local capacity by concentrating on the case of Metropolitan Municipality of Diyarbakır. The Local Government Reform in Turkey was built on the argument that local authorities, compared to the central government, are better in providing services in a more efficient and more participatory manner. This thesis argues that such an argument is valid only in an environment where there is a strong local...
Experiences of social exclusion of the youth living in Altındağ, Ankara
Aksungur, Umut; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2006)
In this thesis, the aim is to understand social exclusion of urban youth living in Altındağ, one of the most disadvantaged districts of Ankara. In this study, social exclusion is accepted as a process of long term non-participation in the economic, civic, and social spheres which integrate the society in which an individual lives. Therefore, the definition of social exclusion centered on the notion of ‘lack of integration’ is accepted as a background of the study. In this respect, social exclusion is accept...
Economic, social and political participation of the youth in urban South-Eastern Anatolia
Özdemir, Caner; Ayata, Sencer; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Social Policy (2010)
This study aims to find out the patterns of economic, social and political participation of the youth in urban South-eastern Anatolia Region of Turkey. Analyses of the data reveal that youth in the South Eastern Anatolia Region does not and cannot participate in various dimensions of the society. Youth in South-eastern Anatolia cannot participate into the labour market. There are too limited job opportunities in the region. On the other hand, working young people are prone to low quality working conditions....
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, Ü. Çelen, and A. S. Türkyılmaz, “Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, pp. 183–220, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70954.