Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği

2010-03-01
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel
Çelen, Ümit
Türkyılmaz, Ahmet Sinan
Sunulan çalışma, Ankara ilinde temsili bir örneklem üzerinden toplumsal tabakaları belirlemeye yönelik SES endeksi geliştirme ve farklı tabakalara ait özelliklerin belirlenmesi çalışmasıdır. Çalışmada örnekleme tasarımı olarak çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre, Ankara kent merkezini oluşturan 8 merkez ilçe çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 1769 haneye ulaşılarak, hanelerin eğitim, iş, gelir, mülkiyet ve mülk edinme yolları ve tüketimi esas alan bir çerçevede veri toplanmıştır. Toplanan verilerle toplumsal tabakaların ölçülebilmesi için hangi değişkenlerin belirleyici olduğu istatistiksel yöntemle belirlenmiştir. Böylece gelir, iş/meslek, mülkiyet, eğitim, evde sahip olunan eşyalardan oluşturulan değişkenler ile sosyo-ekonomik statü endeksi geliştirilmiştir. SES endeksi geliştirildikten sonra belirlenen farklı tabakalardan temsili olarak seçilen bireylerde yaşam tarzı pratikleri de incelenmiştir
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Experiences of social exclusion of the youth living in Altındağ, Ankara
Aksungur, Umut; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2006)
In this thesis, the aim is to understand social exclusion of urban youth living in Altındağ, one of the most disadvantaged districts of Ankara. In this study, social exclusion is accepted as a process of long term non-participation in the economic, civic, and social spheres which integrate the society in which an individual lives. Therefore, the definition of social exclusion centered on the notion of ‘lack of integration’ is accepted as a background of the study. In this respect, social exclusion is accept...
The experiences of urban poverty among recent immigrants in Ankara : social exclusion or not?
Taşkan, Serpil; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2007)
The aim of this study is to find some indications about social exclusion in some neighbourhoods in Ankara. Social exclusion has increasingly gained importance as a concept in contemporary social sciences. To attain this aim, firstly, a theoretical framework, through which theories of the concept of social exclusion, main dynamics and differences of this concept from the concept of poverty were discussed. Secondly, a field work was carried out in some squatter settlements in Ankara known as “poor”, to see wh...
Perceptions of different socio-economic status groups living in Ankara
Ekici, Barış; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2004)
The aim of this study is to compare the cognitive maps of different socio-economic status groups living in Ankara. In-group and inter-group relations of divergent socio-economic status groups are the main focus of the study. In this perspective, perceptions of urban social space are examined in order to comprehend the in-group and inter-relations. Discussions are held both at city level and neighborhood level. These discussions are based on the research that was conducted between September 2003- February 20...
Consumption manifesto of manisa gentry in a small town in Turkey: living room furniture preferences in Manisa
Demir, Günc; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2019)
When we look at the general area of study in sociology in Turkey, much against the village stands out on our studies and urban studies. However, studies reflecting the unique dynamics and social structure of small towns are rare. Gentry has a decisive place in the social stratification of small town in particular due to its relative elite structure. The aim of our study is to conceptualize Manisa gentry, in terms of their social position in the social hierarchy and looking answers to the question whether th...
Spatial entrapment, social mobility and education : the case of Ankara-Demetevler
Hatipoğlu, Hasan Belya; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2013)
Today, increasing social and economic fragmentation of the society together with important transformations in spatial structures redefine the dynamics of social mobility and education as one of the key means of defining the position of people in social hierarchy. The main objective of this thesis is to evaluate the relationship between sociospatial mobility and education by concentrating on the case study conducted in Demetevler which is one of the low-income neigbourhoods of Ankara having various dynamics ...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, Ü. Çelen, and A. S. Türkyılmaz, “Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, pp. 183–220, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70954.