Van Gölü Kıyılarında Anroşman Olarak Kullanılan Volkanik Kayaların Duraylılığının Ve Performansının Değerlendirilmesi

2018-11-03
Özvan, Ali
Akın, Mutluhan
Akın, Müge
Topal, Tamer

Suggestions

Van Gölü Kıyılarında Anroşman OlarakKullanılan Volkanik Kayaların DuraylılığınınVe Performansının Değerlendirilmesi
Özvan, Ali; Akın, Mutluhan; Akın, Müge; Topal, Tamer (2018-11-03)
Van Gölü kıyılarında anroşman olarak kullanılan volkanik kayaların duraylılığının ve performansının değerlendirilmesi
Özvan, Ali; Akın, Mutluhan; Akın, Müge; Topal, Tamer (null; 2018-11-01)
Van depreminde jeolojik özelliklerin yıkımlar üzerindeki etkisi
Topal, Tamer (Jeoloji Mühendisleri Odası, 2011-01-01)
Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn zemin büyütmesi, sývýlaþma ve heyelanlar ile ilgili olduðu söylenebilir. Deprem zararlarýný jeolojik açýdan en aza indirebilmek için, konusunda uzman mühendislerce yapýlacak detaylý mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalýþmalarý ile doðru yerleþim yeri seçimi yapýlmalýdýr.
Van Kentinin Kentleşme Sorunları
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2009-12-01)
Post-earthquake Housing Policy in Van: An Evaluation from a Social Policy Perspective
ERTÜRK, CANSU; Topal, Çağatay (2020-08-01)
2011 Van Earthquake was the initiator of an urban reconstruction wave across Turkey primarily targeting disaster-risky areas. Since then, it was mostly through mass housing and urban regeneration projects that the state aimed at the compensation of past damages and the mitigation of future ones. Relying on a social policy background, this paper aims to analyze whether the housing policies implemented during the post-earthquake recovery process of the city of Van were directed towards the benefit of citizens...
Citation Formats
A. Özvan, M. Akın, M. Akın, and T. Topal, “Van Gölü Kıyılarında Anroşman Olarak Kullanılan Volkanik Kayaların Duraylılığının Ve Performansının Değerlendirilmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71221.