Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Oluşumlarının Karşılaştırılması

2009-09-29
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çevik, Rafet
Çağıltay, Kürşat
Gürbüz, Tarkan
Yüksek öğretim kurumlarının teknolojik altyapılarındaki yenilik ve gelişmelere rağmen eğitim ve öğretimde çoğunlukla geleneksel yöntemlerin tercih edilmekte olduğu ve bunun sebebinin içeriğe verilen önemin yeni yaklaşımlara verilmemesi olarak gösterilmiştir [1]. Bu yaklaşım öğretim teknolojilerinin öğretim kalitesine ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine yapacağı katkıların göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bahsedilen katkıların derslerde sağlanabilmesi için öğretim üyelerinin öğretim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaç üniversitelerde çeşitli isimlerde destek merkezleri kurulmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Odtü Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi 2005 yılında Odtü Rektörlüğü’ne bağlı bir ofis olarak kurulmuştur. Dünyadaki diğer üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan öğretim teknolojileri destek ofisi ve benzeri merkezlerin yapılacak araştırmalar sonrasinda yakından incelenerek amaçlarının, altyapılarının ve etkinliklerinin karşılaştırılması ülkemizde benzer yapıların daha etkin bir biçimde geliştirilerek eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir. Bahsedilen katkıların derslerde sağlanabilmesi için öğretim üyelerinin öğretim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaç üniversitelerde çeşitli isimlerde merkezler kurulmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Odtü Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi 2005 yılında Odtü Rektörlüğü’ne bağlı bir ofis olarak kurulmuştur. Dünyadaki diğer üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan öğretim teknolojileri destek ofisi ve benzeri merkezlerin yapılacak araştırmalar sonrasinda yakından incelenerek amaçlarının, altyapılarının ve etkinliklerinin karşılaştırılması ülkemizde benzer yapıların daha etkin bir biçimde geliştirilerek eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir.
Citation Formats
N. A. Gürel Köybaşı, R. Çevik, K. Çağıltay, and T. Gürbüz, “Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Oluşumlarının Karşılaştırılması,” presented at the XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71440.