Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Oluşumlarının Karşılaştırılması

2009-09-29
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çevik, Rafet
Çağıltay, Kürşat
Gürbüz, Tarkan
Yüksek öğretim kurumlarının teknolojik altyapılarındaki yenilik ve gelişmelere rağmen eğitim ve öğretimde çoğunlukla geleneksel yöntemlerin tercih edilmekte olduğu ve bunun sebebinin içeriğe verilen önemin yeni yaklaşımlara verilmemesi olarak gösterilmiştir [1]. Bu yaklaşım öğretim teknolojilerinin öğretim kalitesine ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine yapacağı katkıların göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bahsedilen katkıların derslerde sağlanabilmesi için öğretim üyelerinin öğretim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaç üniversitelerde çeşitli isimlerde destek merkezleri kurulmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Odtü Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi 2005 yılında Odtü Rektörlüğü’ne bağlı bir ofis olarak kurulmuştur. Dünyadaki diğer üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan öğretim teknolojileri destek ofisi ve benzeri merkezlerin yapılacak araştırmalar sonrasinda yakından incelenerek amaçlarının, altyapılarının ve etkinliklerinin karşılaştırılması ülkemizde benzer yapıların daha etkin bir biçimde geliştirilerek eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir. Bahsedilen katkıların derslerde sağlanabilmesi için öğretim üyelerinin öğretim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaç üniversitelerde çeşitli isimlerde merkezler kurulmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Odtü Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi 2005 yılında Odtü Rektörlüğü’ne bağlı bir ofis olarak kurulmuştur. Dünyadaki diğer üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan öğretim teknolojileri destek ofisi ve benzeri merkezlerin yapılacak araştırmalar sonrasinda yakından incelenerek amaçlarının, altyapılarının ve etkinliklerinin karşılaştırılması ülkemizde benzer yapıların daha etkin bir biçimde geliştirilerek eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir.
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Suggestions

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Müzik Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2020-06-01)
Değerli müzik eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir ...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Orçan, Fatih; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli beden eğitimi ve spor eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlend...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Özsoy, Vedat; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Topal, Zühal (Milli Egitim Bakanligi, 2020-06-01)
Değerli görsel sanatlar eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme ...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sınıf Eğitimi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli sınıf eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir y...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Türkçe Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kamakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli Türkçe eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir...
Citation Formats
N. A. Gürel Köybaşı, R. Çevik, K. Çağıltay, and T. Gürbüz, “Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Oluşumlarının Karşılaştırılması,” presented at the XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71440.