Hide/Show Apps

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Hakkari İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu Yönetici Özeti Köy Föyleri) GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu

2002-07-01
Keskinok, Hüseyin Çağatay
Şengül, Hüseyin Tarık
Ersoy, Melih
Taraklı, Duran
Oyan, Oğuz