Rusya, AB ve Türkiye’nin Doãal Gaz Boru Hatları Diplomasisinin Sera Gazı Salınım Politikaları Üzerindeki EtkileriIklim Degisikligi ve Kalkinma

2018-10-01
Türkiye, Rusya ve AB arasındaki enerji ilişkileri oldukça karmaşıktır. Doğalgaz açısından Rusya; Avrupa ve Türkiye üzerindeki güçlü tedarikçi konumunu korumak istemektedir; AB ise, doğalgaz boru hattı güzergâhlarında çeşitlilik ve tedarik güvenliği elde etme çabasındadır ve iddialı iklim hedefleri vardır. Diğer yandan Türkiye, transit ülke, ya da tercihen bir ‘hub’ olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve çeşitli doğalgaz tedarik imkânlarına sahip olmak istemektedir. Ankara, Güney Akım Doğalgaz Boru Hattının geçeceği, Karadeniz’deki kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni Rusya’nın kullanmasına müsaade etmiştir. Ancak AB, Güney Akım Projesini engellemiştir ve Rusya, projenin güzergâhını Türkiye’ye çevirmiştir. Fakat, Suriye krizinden kaynaklanan güvenlik ve politik nedenlerden ve 24 Kasım 2015’te yaşanan ‘jet krizi’nden dolayı Türk Akımı görüşmeleri askıya alınmıştır. Boru hattı projelerinin ekonomik ve çevresel (örneğin iklim ve emisyon) fizibilitesinin önemini vurgulayan savların aksine bu makale, söz konusu projelerin hayata geçirilme olasılıklarının belirlenmesinde politik ve güvenlik boyutlarının daha güçlü bir rol oynadığını, Güney Akım/Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini örnek vererek savunmaktadır. Ancak bu yaklaşım, iklim değişikliği ve emisyon yönetimi gibi küresel çevresel problemlerin çözümü için doğru ve yeterli bir yaklaşım değildir.
Citation Formats
O. F. Tanrısever and K. Tosun, Rusya, AB ve Türkiye’nin Doãal Gaz Boru Hatları Diplomasisinin Sera Gazı Salınım Politikaları Üzerindeki EtkileriIklim Degisikligi ve Kalkinma. 2018, p. 158.