Değişken Kambura Sahip NACA4412 Kanat Kesitinin 2 Boyutlu Aerodinamik Analizi

2008-10-15
Güçlü, Seber
Erdoğan Tolga, İnsuyu
Özgen, Serkan
Şahin, Melin
Yaman, Yavuz
Citation Formats
S. Güçlü, İ. Erdoğan Tolga, S. Özgen, M. Şahin, and Y. Yaman, “Değişken Kambura Sahip NACA4412 Kanat Kesitinin 2 Boyutlu Aerodinamik Analizi,” 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72796.