Hide/Show Apps

Değişken Kambura Sahip NACA4412 Kanat Kesitinin 2 Boyutlu Aerodinamik Analizi

2008-10-15
GÜÇLÜ, SEBER
ERDOĞAN TOLGA, İNSUYU
ÖZGEN, SERKAN
ŞAHİN, MELİN
YAMAN, YAVUZ