Department of Aerospace Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (915)

Has File(s)
No (859)
Yes (56)

Author
Yaman, Yavuz (82)
Tekinalp, Ozan (78)
Tuncer, İsmail Hakkı (74)
Şahin, Melin (70)
Eyi, Sinan (65)

Subject
Computational fluid dynamics (17)
Aerodynamics (16)
Delamination (14)
Finite element analysis (13)
Design (7)

Date Issued
1984 - 1989 (3)
1990 - 1999 (39)
2000 - 2009 (163)
2010 - 2019 (609)
2020 - 2022 (101)

Item Type
Conference Paper (867)
Workshop (4)
Conference (3)
Journal Article (2)
Presentation (2)

Recent Submissions

Boşta Hareket Davranışı İçeren Kontrol Yüzeylerine Sahip Bir Uçağın Doğrusal Olmayan Aeroservoelastik Modellenmesi ve Analizi
Yurtsever, Utku; Kayran, Altan; Şahin, Melin (2022-09-18)
Çok amaçlı optimizasyon metoduyla helikopter transmisyon yağ soğutma fan çarkının tasarımı
Avşar, Gökhan; Ezertaş, Ahmet Alper; Başkan Perçin, Özge (2022-09-16)
BASINÇ TAHRİKİ İLE ŞEKİL DEĞİŞTİREN HÜCRE YAPISI TASARIMI VE ANALİZİ
Köksal, Buğra; Şahin, Melin (2022-09-16)
Rüzgar tüneli sağanak akış üreteci tasarımı, deneysel ve hesaplamalı incelemesi
Yığılı, İmge; Andırın, Mert Ali; Başkan Perçin, Özge; Perçin, Mustafa (2022-09-16)
Paralel Moleküler Dinamik Simülasyonları ile Türbülanslı Akışların İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay; Çıray, Cahit; Kabakcı, İsmail (2022-09-16)
Moleküler dinamik simülasyonları sürekli ortam varsayımının uygun olmadığı akış problemleri için kullanılabilir ve bu tür akış simülasyonlarında türbülans mikro ölçekte incelenebilir. Bu çalışmada, daha önce geliştirilmiş ...
BİR ESNEK SAVAŞ UÇAĞI KANAT YÜKLERİNİN VEKİL MODELLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Zafer, Özgür; Şahin, Melin (2022-09-16)
KUVARS SARKAÇLI İVMEÖLÇER VE OKUMA DEVRESİ SİSTEM DİNAMİĞİNİN KARAKTERİZASYONU
Özmen, Hasan Baran; Şahin, Melin; Özgen, Gökhan Osman (2022-09-15)
Zıt yönlü dönen pervane konfigürasyonlu ve sınır tabaka emişli itki sistemlerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi
Bilyaz, İbrahim Soner; Başkan Perçin, Özge (2022-09-15)
Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-15)
Rüzgar türbinlerine eklenen aktif akış kontrol sistemleri elde edilen enerjinin farklı akış koşulları boyunca en yüksek seviyede tutulabilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kontrol sistemleri içerisinde yer alan ...
KOMPOZİT YAPILARDA BİRBİRİNE BAĞLI GLOBAL-LOKAL SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE KATMANLAR ARASI İLERLEMELİ HASAR MODELLEMESİ
Değerliyurt, Boray; Şahin, Melin (2022-09-15)
Katı yakıtlı roket motorlarında kullanılan atılabilir lüle sistemlerinin kavramsal fazda deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Aysan, Mehmet Safa; Başkan Perçin, Özge (2022-09-15)
KATLANABİLİR FÜZE KANADININ DİRENGENLİK KISTASINA GÖRE YAPISAL ENİYİLEMESİ
Ürün, Ata; Şahin, Melin; Gürses, Ercan (2022-09-14)
PİEZOELEKTRİK FİBERLİ KOMPOZİTLERİN ETKİN ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurt, Mustafa; Gürses, Ercan (2022-09-14)
Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahip esnek kanatların doğrusal hareket boyunca akış karakteristiğinin deneysel olarak incelenmesi
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa (2022-9-14)
Bu çalışma, önce durağan durumdan sabit ivme ile hızlanan, daha sonra sabit hızla doğrusal bir hareket gerçekleştiren kanatlar etrafındaki akış alanını deneysel olarak incelemektedir. Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahi...
Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahip esnek kanatların doğrusal hareket boyunca akış karakteristiğinin deneysel olarak incelenmesi
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa (2022-09-14)
Bu çalışma, önce durağan durumdan sabit ivme ile hızlanan, daha sonra sabit hızla doğrusal bir hareketgerçekleştiren kanatlar etrafındaki akış alanını deneysel olarak incelemektedir. Farklı yönlerde eğilmesertliğine sahip ...
Investigation of Internal Web Cross- Sectional Shape Effects on Grid Fin Aerodynamics in Supersonic Flow using Computational Fluid Dynamics
Dinçer, Erdem; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-13)
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU VE EKLEMELİ İMALAT İLE HAFİFLETİLEN BİR İNSANSIZ HAVA ARACI PİLON BAĞLANTI PARÇASININ KALİFİKASYONU
Yılmaz, Fatih; Gürses, Ercan; Şahin, Melin (2022-09-13)
Journal of Physics: Conference Series PAPER • THE FOLLOWING ARTICLE ISOPEN ACCESS Effects of freestream turbulence on the wake growth rate of a model wind turbine and a porous disc
Öztürk, Buğrahan; Hassanein, Abdelrahman; Akpolat, Tuğrul; Abdulrahim, Anas; Perçin, Mustafa; Uzol, Oğuz (2022-06-05)
This study presents the results of an experimental investigation that focuses on quantifying the differences between the spreading rates of a model wind turbine wake and a porous disc wake at different freestream turbulenc...
Design of a gust generator and comparison of model wind turbine and porous disc wake flows in a transverse gust
Yığılı, İmge; Andırın, Mert Ali; Akpolat, Mehmet Tuğrul; Başkan Perçin, Özge; Perçin, Mustafa; Uzol, Oğuz (2022-06-05)
This paper outlines the similarities and di erences between the wake characteristics of a porous disc and model wind turbine under transverse gust loading which is generated via a two-vane wind tunnel gust generator. Phase...
Effect of blade contamination on power production of wind turbines
Özgen, Serkan; Sarlbel, Eda Bahar; Yaman, Ali Rlza (2022-06-02)
© Published under licence by IOP Publishing Ltd.Wind turbines suffer from considerable power losses because of contamination on their blades, that can be due to erosion, wear, smog, insect, sand and dust particle impact. B...
Citation Formats