Değişken hızlı rüzgar türbinlerinin modellenmesi ve arıza sonrası sisteme katkı yeteneklerinin incelenmesi

2010-12-05
Koç, Erkan
Güven, Ali Nezih
Son yıllarda rüzgâr enerjisi sistemlerindeki teknolojik gelişmeler ve sağlanan devlet destekleri, rüzgâr enerjisinin elektrik üretim profilindeki payını artırmaktadır. Bu artan pay sebebiyle iletim/dağıtım sistem operatörleri, şebeke yönetmeliklerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca, sistemin kararlı iletimini sağlamak için, oluşan arızalarda rüzgâr türbinlerinin şebekeye bağlı kalması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma, rüzgâr türbinlerinin elektrik şebekesine entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlamak için değişken hızlı rüzgâr türbinlerinin modellenmesini ve sistemde rüzgâr santrallerine yakın bir yerde oluşabilecek bir arıza süresince ve arızanın temizlemesi sonrasında türbinlerin sisteme bazlı kalabilme (SBK) yeteneklerinin irdelenmesini kapsamaktadır.
Citation Formats
E. Koç and A. N. Güven, “Değişken hızlı rüzgar türbinlerinin modellenmesi ve arıza sonrası sisteme katkı yeteneklerinin incelenmesi ,” Bursa, Türkiye, 2010, vol. 1, p. 22, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83669.