Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeğinin Türkçe ye ve Kimya ya Uyarlanması Geçerlik Çalışması

2015-03-01
Çetin Dindar, Ayla
Geban, Ömer

Citation Formats
A. Çetin Dindar and Ö. Geban, “Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeğinin Türkçe ye ve Kimya ya Uyarlanması Geçerlik Çalışması,” Pegem Journal of Education, vol. 5, pp. 15–34, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72818.