İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları

2006-01-01
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION

Suggestions

The Perceptions of middle school mathematics preservice teachers about sociomathematical norms
Gülnur, Akın; Akyüz, Didem (null; 2018-12-20)
Sosyomatematiksel normlar, sınıf ortamında farklı, etkili, sofistike kabul edilen matematiksel çözümü anlamayı gerektirir (Cobb ve Yackel, 1996). Bireysel muhakeme ve yorumlama süreçlerinin geliştirilmesi, bireylerin aktif bir matematiksel öğrenim ortamına katılımından ayrı tutulamaz. Bu nedenle, sınıf ortamında sosyal etkileşim, hem matematik eğitiminin kalitesini hem de akıl yürütme becerilerinin gelişimini arttırmak için önemlidir (Yackel & Cobb, 1996). Öğretmenleri...
Preservice elementary mathematics teachers’ efficacy beliefs about using manipulatives in teaching mathematics
Bakkaloğlu, Ezgi; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2007)
This study analyzes the preservice elementary mathematics teachers’ self efficacy beliefs and outcome expectancies about using manipulatives and investigates whether, or not, university and gender differences have any significant effect on their self efficacy and outcome expectancies. In mathematics education, students’ conceptions about abstract mathematical ideas and being able to convert them into concrete ideas are very important. For this reason, it is very beneficial to use manipulative materials in t...
Middle school mathematics teachers' use of textbooks and integration of textbook tasks into practice: a mixed methods study
Özgeldi, Meriç; Çakıroğlu, Erdinç; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2012)
The current study aimed to explore middle school mathematics teachers’ use of mathematics textbooks and examine their integration of tasks in the textbooks into teaching. The framework of a mixed methods research design guided data collection in this study. A questionnaire called the Use of Mathematics Textbooks Questionnaire was developed and validated to identify the ways teachers benefit from textbooks. The factor analysis revealed four dimensions, namely Reading Student Edition Textbook, Selecting Quest...
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi TPAB öğretmen adaylarının yıl dağılımları ve farklı ders işleyiş biçimlerine göre TPAB seviyelerinin incelenmesi
Güner, Pınar; Akyüz, Didem (2015-05-18)
Teknoloji artık bir çok okulda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bir çok öğretmen teknolojiyi etkili olarak kullanma konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum özellikle öğretmenin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin (TPAB) yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır (Mishra ve Koehler, 2006). Öğretmenlerin artık sadece matematik öğretiminde uzman olması yetmemektedir. Bunun yanında teknoloji tabanlı zengin etkinlikler de geliştirilebilmeleri ve bu etkinlikleri öğrencilerin matematiksel varsayımlarda ve argüma...
Prospective elementary mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in mathematics education
Alpaslan, Mustafa; Işıksal Bostan, Mine; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2011)
The aim of this study was to investigate the roles of year in teacher education program and gender on prospective elementary mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in the teaching and learning of mathematics. Moreover, the relationship between prospective teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs about the history of mathematics usage was examined. The data of the study were obtai...
Citation Formats
M. Işıksal Bostan and E. Çakıroğlu, “İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları,” HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp. 74–84, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72826.