The Perceptions of middle school mathematics preservice teachers about sociomathematical norms

2018-12-20
Gülnur, Akın
Akyüz, Didem
Sosyomatematiksel normlar, sınıf ortamında farklı, etkili, sofistike kabul edilen matematiksel çözümü anlamayı gerektirir (Cobb ve Yackel, 1996). Bireysel muhakeme ve yorumlama süreçlerinin geliştirilmesi, bireylerin aktif bir matematiksel öğrenim ortamına katılımından ayrı tutulamaz. Bu nedenle, sınıf ortamında sosyal etkileşim, hem matematik eğitiminin kalitesini hem de akıl yürütme becerilerinin gelişimini arttırmak için önemlidir (Yackel & Cobb, 1996). Öğretmenlerin sosyomatematiksel normları desteklemede ve sürdürmede önemli rolleri vardır (Akyüz, 2010). Matematik dersinde oluşan bu sosyal ortamın kalitesi ve etkinliği, öğretmenin yaklaşımları ile yakından ilgilidir. Bu amaçla, bu çalışma öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında öğretmeye başlamadan önce yaklaşım ve algılarını araştırmaktadır. Ayrıca bu çalışma, farklı sınıf düzeylerine göre sosyomatematiksel normların anlaşılmasında herhangi bir fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunu başarmak için belirli sosyomatematiksel normlara örnekler içeren dört sınıf senaryosu geliştirilmiştir. Ardından, ilköğretim matematik öğretmenliği eğitim bölümünden altı öğrenciden (iki ikinci sınıf öğrencisi, iki üçüncü sınıf öğrencisi ve iki dördüncü sınıf öğrencisi) senaryoları okumaları ve soruları yanıtlamaları istenmiştir. Veriler, 40-45 dakikalık mülakatlarla toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğretmenlerin sınıf ortamı, sosyal etkileşim ve senaryoda verilen öğretmen rolleri ile ilgili yorumlarının benzer olmasına rağmen, sosyomatematiksel normların tanımı hakkındaki algılarının sınıf düzeylerine göre değiştiğini göstermiştir.
International Learning,Teaching and Educational Research(ILTER) Congress (2018)

Suggestions

An investigation of prospective elementary mathematics teachers’ strategies used in mathematical problem solving
Avcu, Seher; Işıksal Bostan, Mine; Department of Educational Sciences (2012)
The purpose of this study was to investigate the prospective elementary mathematics teachers’ use of strategies and their achievement levels in solving mathematical problems with respect to year level. The data were collected from 250 prospective elementary mathematics teachers enrolled in an elementary mathematics education program from a state university in Central Anatolian Region. Problem Solving Test (PST) was used to accomplish the purpose of the study. The data collection tool adapted by the research...
An Investigation of prospective elementary mathematics teachers' probabilistic misconceptions and reasons underlying these misconceptions
İlgün, Münevver; Işıksal Bostan, Mine; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2013)
The purpose of this study was to determine performance of prospective elementary mathematics teachers on answering the items handling the probabilistic misconceptions. The other aim was to investigate the underlying reasons behind these misconceptions of prospective elementary mathematics teachers. To address these aims, qualitative approach was performed. The sample of this study was obtained through convenience sampling. Data were gathered during 2011-2012 spring semester by administering Probability Misc...
A Study on inservice teachers' attitudes toward and beliefs about mathematical problem solving
Çokçalışkan, Hasan; Işıksal Bostan, Mine; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2012)
The main purpose of this study was to investigate elementary teachers’ and elementary mathematics teachers’ attitudes toward and beliefs about mathematical problem solving in terms of gender and grade level being taught. Moreover, the relationship between elementary teachers’ and elementary mathematics teachers’ attitudes and beliefs was evaluated in this study. The data were collected from 141 in-service elementary teachers who are teaching 4th and 5th graders and elementary mathematics teachers who are te...
Facilitating a Sustainable Transformation of Sociomathematical Norms Through Mathematical Modeling Activities
Yenmez, Arzu Aydogan; Erbaş, Ayhan Kürşat (2022-04-01)
We investigated and compared sociomathematical norms in secondary mathematics teachers' classrooms before and after using mathematical modeling activities. Participants were four secondary mathematics teachers. The data included 104 h of videotaped classroom observations and teacher interviews. The data analysis revealed notable changes in sociomathematical norms in teachers' lectures not utilizing modeling activities beyond those utilizing modeling activities. The results implied that teachers and students...
Investigating middle school mathematics teachers‟ mathematical knowledge for teaching algebra: a multiple case study
Girit, Dilek; Akyüz, Didem; Department of Elementary Education (2016)
The aim of this study was to examine middle school mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching generalization of patterns and operations with algebraic expressions in planning and implementing processes. Data were collected from two middle school mathematics teachers who worked in the same public school throughout the instruction of algebra unit at 7th grade. In data collection process, lesson plans prepared by the teachers, pre-observation interviews, observations, field notes, and post-obser...
Citation Formats
A. Gülnur and D. Akyüz, “The Perceptions of middle school mathematics preservice teachers about sociomathematical norms,” Amasya, Türkiye, 2018, p. 343, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://iltercongress.amasya.edu.tr/media/1148/18122018-ilter-congress-isbn-tam-metin-son.pdf.