Neogene tectonic development of the Çankırı basin Central Anatolia Türkiye

2001-01-01
Kaymakcı, Nuretdin
Stanley H, White
Paul, Van Dijk
Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni

Suggestions

Neotectonics and evolution of the yeniçağ basın, Bolu-Turkey
Arca, M Serkan; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (2004)
Study area, the Yeniçaga Basin, is located in the western part of the North Anatolian Fault System. It is a 1-5-km-wide and 14-km-long WSWENE- trending depression bounded by a complex array of strike-slip faults. The Yeniçaga Basin is interpreted to be a fault ا wedge basin with the North Anatolian Fault̕s System Master Strand, namely the Gerede Fault, cutting across the basin itself. The basin and its surroundings contain mainly two groups of rock units namely the paleotectonic units and the neotectonic un...
Neotectonics and evolution of the Eskipazar Basin, Karabük ا Turkey
Biryol, C. Berk; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (2004)
Study area, the Eskipazar Basin, is located in the western part of the North Anatolian Fault System. It is a 3-5 km wide, 10 km long and NWSE trending depression, bounded by a complex array of oblique-slip normal faults and strike-slip faults. The Eskipazar Basin is interpreted to be a superimposed basin. The basin fill is composed of two different units deposited under the control of different tectonic regimes, namely the paleotectonic and the neotectonic regimes. The latest paleotectonic fill of the basin...
Neotectonics of Altıntaş (Araban, Gaziantep) basin, SE Turkey
Çiçek, Aydın; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (2016)
Altıntaş basin is an approximately 6-9 km wide, 50 km long and E-Wtrending depression located in the northwestern margin of the Arabian Plate. The Study area is bounded by the Kırkpınar fault zone to the west, by the Güllüce Fault Zone to the north, by the Bağlıca, Akdurak, Erenbağ and Fıstıklıdağ Fault Sets to the northeast, by the Kemerli Fault set to the east and Karasu Fold Set to the south. Altıntaş Basin comprises two distinct basin fills separated by a clear angular unconformity. (1) Middle Eocene-Pl...
Neotectonics and the seismicity of the western margin of Sandıklı Graben
Gökçe, Oktay; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (1998)
Neolitik Çatakhöyük Güney Alanından Alınan Sıva Örnekleri Üzerine Arkeometrik Çalışmalar
Güzel, Ali; Akgül, Çağla; ATALAY, MUSTAFA ÜMİT; Demirci, Şahinde (2018-05-07)
2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan Çatalhöyük, Orta Anadolu Platosu, Konya Havzası, Çumra Bölgesi’nde yer alır (“Kulturvarlıkları.gov.tr,” n.d.). Burada yaklaşık 9000 yıl önce burada 3000 - 8000 insanın yaşamış olduğu düşünülmektedir. Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olması (M.Ö. 7400-6200), girişleri çatılarda olan yoğun biçimde biraraya toplanmış evleri ve çok iyi korunmuş kerpiç mimarisi Çatalhöyük’e uluslararası bir önem kazandırmıştır (Hodder, 2006). İnsanların kalıcı y...
Citation Formats
N. Kaymakcı, W. Stanley H, and V. D. Paul, “Neogene tectonic development of the Çankırı basin Central Anatolia Türkiye,” Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, pp. 27–56, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72906.