Değişim oranı olarak türev ve tarihsel gelişimi

2013-01-01

Suggestions

Image segmentation based on variational techniques
Altınoklu, Metin Burak; Ünver, Baki Zafer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
In this thesis, the image segmentation methods based on the MumfordShah variational approach have been studied. By obtaining an optimum point of the Mumford-Shah functional which is a piecewise smooth approximate image and a set of edge curves, an image can be decomposed into regions. This piecewise smooth approximate image is smooth inside of regions, but it is allowed to be discontinuous region wise. Unfortunately, because of the irregularity of the Mumford Shah functional, it cannot be directly used for ...
Değişimi Ölçmek: Temel Tasarım Projeleri İçin Değerlendirme Ölçütleri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Tönük Kruıthof, Damla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Yeni teknolojilerin tasarımcının yetkinliklerini ve rolünü köklü olarak değiştireceği öngörülmekte ve buna bağlı olarak tasarım eğitiminin de yenilenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Endüstriyel Tasarım Bölümünde bu değişim sürecinin ilk aşaması olarak birinci sınıflara verilen Temel Tasarım stüdyosuna dijital teknolojilerin entegre edilmesi planlanmıştır. Ancak, planlanan bu değişimin sonuçlarını ve öngörülen yararlarını bilimsel olarak ortaya koyabilmek için dijital araçları...
Image segmentation based on variational techniques
Duramaz, Alper; Ünver, Baki Zafer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
Recently, solutions to the problem of image segmentation and denoising are developed based on the Mumford-Shah model. The model provides an energy functional, called the Mumford-Shah functional, which should be minimized. Since the minimization of the functional has some difficulties, approximate approaches are proposed. Two such methods are the gradient flows method and the Chan-Vese active contour method. The performance evolution in terms of speed shows that the gradient flows method converges to the bou...
Actors of change: railway projects and urban architecture of Balkan cities in the late Ottoman period
Tozoğlu, Ahmet Erdem; Enginsoy Ekinci, Ayşe Sevil; Erkal, Namık Günay; Department of History of Architecture (2013)
This dissertation examines the catalyst and inducer role of the Ottoman Balkan railways network in the urban architecture of the four selected cities in the late Ottoman period. These are Dedeağaç, Edirne-Karaağaç, Selanik and Manastır of the Ottoman Balkans which are explored in the context of railway actorship. On the basis of a comprehensive archival research, the study focuses on three actor positions to explain the themes of change in the architectural and urban sphere; and they are the state, the inte...
Değişimin okul yönetimine yansımaları
Oğuz, Ebru; Örücü, Deniz; Kondakçı, Yaşar; Beycioğlu, Kadir (2015-05-07)
Citation Formats
B. Çetinkaya and A. K. Erbaş, “Değişim oranı olarak türev ve tarihsel gelişimi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73026.