Değişimi Ölçmek: Temel Tasarım Projeleri İçin Değerlendirme Ölçütleri

2020
Yeni teknolojilerin tasarımcının yetkinliklerini ve rolünü köklü olarak değiştireceği öngörülmekte ve buna bağlı olarak tasarım eğitiminin de yenilenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Endüstriyel Tasarım Bölümünde bu değişim sürecinin ilk aşaması olarak birinci sınıflara verilen Temel Tasarım stüdyosuna dijital teknolojilerin entegre edilmesi planlanmıştır. Ancak, planlanan bu değişimin sonuçlarını ve öngörülen yararlarını bilimsel olarak ortaya koyabilmek için dijital araçların entegrasyonu ile elden edilen sonuçların daha önceki senelerin sonuçlarıyla eş zeminde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde böyle bir karşılaştırmaya olanak sunacak, temel tasarım eğitimine yönelik geliştirilmiş bir yönteme, araca veya değerlendirme ölçütlerine rastlanmamıştır. Bu çalışmada, teknoloji entegrasyonu üzerine uzun soluklu araştırmamızda yararlanacağımız ama bağımsız olarak da tartışılabilecek temel tasarım eğitiminde değerlendirme konusuna odaklanıyoruz: İki boyutlu kompozisyonları ele alarak geliştirdiğimiz değerlendirme ölçütlerini belirleme yöntemimizi ve bu ölçütlerin değerlendirmeye katkılarını tartışacağız. Bu ölçütlerin belirlenmesiyle, teorik açıdan literatürdeki eksikliğe yönelik önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, pratik açıdan da öğrencilere net değerlendirme kriterleri sunmayı, dersin hedef çıktılarına dair bir kontrol yöntemi ve az deneyimli eğitimcilere rehberlik sağlamayı umut ediyoruz.

Suggestions

Değişimi Ölçmek: Temel Tasarım Projeleri için Değerlendirme Ölçütleri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Tönük Kruıthof, Damla (2021-06-15)
Yeni teknolojilerin tasarımcının yetkinliklerini ve rolünü köklü olarak değiştireceği öngörülmekte ve buna bağlı olarak tasarım eğitiminin de yenilenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Endüstriyel Tasarım Bölümünde bu değişim sürecinin ilk aşaması olarak birinci sınıflara verilen Temel Tasarım stüdyosuna dijital teknolojilerin entegre edilmesi planlanmıştır. Ancak, planlanan bu değişimin sonuçlarını ve öngörülen yararlarını bilimsel olarak ortaya koyabilmek için dijital araçl...
Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Disiplinler Arası Tasarım İşbirliği: Çok Katmanlı Tasarım Problemlerine Çözüm Arayışları İçin Bir Pilot Proje Uygulaması ve Sonuçları
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Tasarım disiplininin değişen ekonomiler, sosyal ve çevresel koşullar doğrultusunda, çok boyutlu ve karmaşık tasarım problemlerinin çözümüne odaklanan ve genişleyen bir rolünün olduğunu gözlemlemekteyiz. Günümüz tasarım uygulamalarında ürün ve kullanıcı arasındaki etkileşimlerin artması nedeniyle, farklı ölçeklere dokunan disiplinler arası tasarım problemleriyle karşılaşılmakta, bu durum disiplinler arası iletişimi ve işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Tasarım tabanlı eğitim veren farklı programlardaki ...
Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi
Aydın, Utkun; Taylan, Didem Rukiye; Atalay, Zümra; Bulgan, Gökçe; Özgülük, Burcu S.(2017)
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y)...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Citation Formats
D. Özgen Koçyıldırım and D. Tönük Kruıthof, “Değişimi Ölçmek: Temel Tasarım Projeleri İçin Değerlendirme Ölçütleri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 275, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.