SİLT VE GRANÜLER KOLONLARIN ZEMİNLERİN ŞİŞME POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

2018-09-28
Çokça, Erdal
Erol, Orhan
Bu çalışma kapsamında silt ve granüler çakıl kolonlarının zeminlerin düşey şişme potansiyeli üzerindeki muhtemel olumlu etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla hem iyileştirilmemiş, hem de sırasıyla granüler kolonla, silt kolonla ve üzerine silt tabakası serilerek iyileştirilmiş zemin numuneleri üzerinde ödometre deneyleri yapılmıştır. Kolon iyileştirmesi, numunenin ortasında öngörülen hacimsel iyileştirme yüzdesini sağlayacak çapta açılmış deliklere çakıl veya silt yerleştirilmesi yöntemiyle, tabaka iyileştirmesi ise numunenin üzerinden öngörülen hacimsel iyileştirme yüzdesini sağlayacak kalınlıkta zeminin alınarak yerine silt tabakası yerleştirilmesi yöntemiyle modellenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde silt kolonu ve silt tabakasının zemin numunesine ait şişme potansiyelinin iyileştirilmesine yönelik olumlu bir katkısı tespit edilmemiştir. Granüler kolonlarla iyileştirilmiş zemin numuneleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerde ise kolon hacminin artışına paralel olarak düşey yöndeki şişme yüzdelerinde kayda değer azalmalar olduğu saptanmıştır. Doğal zemin yüzeyine yerleştirilmiş hafif bir yapı ya da dolgu yükünü temsil etmesi beklenen yükler altında gerçekleştirilen ilave deneylerde ise çakıl kolonları ile gerçekleştirilen iyileştirmelerin etkisinin daha da arttığı gözlenmiştir.

Suggestions

Tiling of cellular structures into the parts according to the density values of SIMP topology optimization
Özkapıcı Helvacı, Damla; Yaman, Ulaş; Department of Mechanical Engineering (2020-9)
In this thesis, a method is proposed to enhance the performance of the parts optimized by Solid Isotropic Material with Penalization (SIMP) method. SIMP is a density-based topology optimization method which basically aims to distribute the material through the part subjected to various loads, boundary conditions and constraints in the optimum way. Thus, the part satisfies an optimization goal without violating the predefined constraints. The most prominent feature of this method is that the densities of the...
SIKIŞTIRMA – GENİŞLETME RAMPASINDA OLUŞAN ŞOK DALGASI SINIR TABAKA ETKİLEŞİMLERİNİN BÜYÜK GİRDAP BENZETİMLERİ İLE İNCELENMESİ
Sert, Cüneyt(2018-12-31)
Şok dalgası sınır tabaka etkileşimi uçaklar, roketler ve uzay mekikleri gibi sesüstü hızlarda hareket eden hava taşıtlarının performanslarını önemli bir ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sürükleme kuvvetinde artışa, akış ayrılmasına ve akış kararsızlığına sebep olabilmektedir. Etkileşimin neden olduğu sorunları daha iyi tahmin edebilecek sayısal çözümlerin yapılması sesüstü hızlarda uçan hava araçlarının tasarımı için önemlidir. Bu problem viskoz – viskoz olmayan akış etkileşiminin en önemli örneklerinden...
RESTORATIVE ROLE OF PUBLIC MEMORIALS AND MEMORIALIZATION AFTER THE PERIODS OF VIOLENCE AND OPPRESSION: THE CASE OF TURKEY
Gülsen Mutlu, Esin; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2022-1)
The aim of this study is to examine the restorative role of public memorials in the aftermath of mass violence and the periods of oppression. The study is based on the assumption that mass violence and gross human rights violations committed in the past require a long process, and retributive and restorative justice measures to deal with the past. Memorialization initiatives and specifically public memorials may play an important restorative role to establish peaceful social relations, to restore the sense ...
THE IMPLICATIONS OF BIG DATA ON SUBJECTIVITY: A CASE STUDY OF CAMBRIDGE ANALYTICA
Şinşek, Muhammed Yasin; Bahçecik, Şerif Onur; Department of International Relations (2022-1)
This thesis analyzes the implications of big data on subjectivity with a genealogical approach through the case of Cambridge Analytica. The changes in the epistemology, episteme, rationalities and the regimes of truth as a result of data pervasion are discussed. The statistics and the cybernetics as the antecedents of data politics are reviewed and data politics as a new mode of power is put forward. The targets, the objectives, the technologies and the rationalities of this new mode of power are analyzed. ...
THE EFFECT OF HORIZONTAL IRREGULARITIES AND BASE ISOLATION CONFIGURATION ON SEISMIC RESPONSE OF RC BUILDINGS
Yazıcıoğlu, Eylem Bilge; Caner, Alp; Dicleli, Murat; Department of Earthquake Studies (2022-2-22)
This study aims to evaluate the effect of horizontal irregularities and base isolation configuration on the seismic response of reinforced concrete base-isolated buildings. A set of structural models with varying re-entrant corner geometric properties has been utilized to make evaluations with respect to square-symmetric ordinary form. In addition to this set, alternative models with non-uniform mass distributions in the plan have also been employed to expand the building set. Elastic response spectrum-base...
Citation Formats
E. Çokça and O. Erol, “SİLT VE GRANÜLER KOLONLARIN ZEMİNLERİN ŞİŞME POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ,” 2018, vol. 3, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73085.