ODTÜ öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları analizi çalışması

2010-10-22

Suggestions

ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri
Nalbantoğlu, H.ünal; Acar, Güneş M. Can; Kodalak, Metin C.(2007)
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızl...
ODTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri: Geçmişi, Bugünü Değerlendirmek ve Geleceğe Bakmak
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-10)
A descriptive study on learninig styles preferences of the engineering students at METU
Arslan, Berna; Aksu, Meral; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of the study is to find out preferred learning styles of the engineering students at METU. It is also aimed to search whether learning style preferences differ according to sex and department variables. Additionally the study tried to find out if engineering students' CGPA (Cumulative Grade Point Average) differ according to their learning style preferences. The instrument, Index of Learning Style (ILS), which was developed especially for engineering students, was administrated to 400 engineerin...
ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları
Eryılmaz, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 ü...
ODTÜ Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi faaliyet alanları ve yürüttüğü çalışmalar
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2010-10-22)
Citation Formats
O. Güneri and Y. Çapa Aydın, “ODTÜ öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları analizi çalışması,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73181.