ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri

Download
2007
Nalbantoğlu, H.ünal
Acar, Güneş M. Can
Kodalak, Metin C.
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızlı artışı, ortaya çıkardığı çalışma kültürünü incelemeye değer bir konu kılmaktadır. Türkiye için henüz yeni bir kavram olan teknokentler ise, bahsedilen teknolojik dönüşümün açık şekilde görülebildiği yerler olmaktadır. İleri teknolojik üretim yapan firmaların yer aldığı ODTÜTeknokent, esnek üretim ve istihdam yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle projenin araştırma sahası olarak seçilmiştir.

Suggestions

Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
TRANSPARENT GRAPHENE ANODES FOR ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES
Sharif, Parisa; Oral, Ahmet; Çırpan, Ali; Department of Micro and Nanotechnology (2021-7-14)
This thesis presents a novel method for fabrication of OLEDs on a specific flexible PET substrate with graphene anodes, demonstrating low sheet resistance, high work function, and an extremely high luminance. Firstly, a single-layer graphene growth process with chemical vapor deposition (CVD) method is optimized. Flexible anodes are then fabricated by stacking 7-layers of graphene films and doped with nitric acid to reduce the sheet resistance. Modified few layer graphene anodes by 29 Ω/□ sheet resistance a...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
SOVYET SONRASI GÜRCİSTAN'DA IDP'LERE (ÜLKE İÇİNDE YERLERİNDEN OLMUŞ KİŞİLER) İLİŞKİN SOSYOLOJİK, SİYASİ VE HUKUKİ GELİŞMELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Aydıngün, Ayşegül; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege(2016-12-31)
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Gürcistan'da IDP'lerin (ülke içinde yerinden olmuş kişilerin) durumunu çalışmaktır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Gürcistan, Osetya ve Abhazya'da yaşanan çeşitli çatışmalarla yüz yüze gelmiştir. Sonuç olarak Gürcistan'da günümüzde yaklaşık 256000 IDP bulunmaktadır. Bu veri, Gürcistan devletinin hakimiyet sağladığı sınırlar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Zira Gürcistan içinde birer de facto devlet kuran Güney Osetya Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti içeri...
Citation Formats
H. ü. Nalbantoğlu, G. M. C. Acar, and M. C. Kodalak, “ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RZek5UVT0.