ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri

Download
2007
Nalbantoğlu, H.ünal
Acar, Güneş M. Can
Kodalak, Metin C.
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızlı artışı, ortaya çıkardığı çalışma kültürünü incelemeye değer bir konu kılmaktadır. Türkiye için henüz yeni bir kavram olan teknokentler ise, bahsedilen teknolojik dönüşümün açık şekilde görülebildiği yerler olmaktadır. İleri teknolojik üretim yapan firmaların yer aldığı ODTÜTeknokent, esnek üretim ve istihdam yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle projenin araştırma sahası olarak seçilmiştir.
Citation Formats
H. ü. Nalbantoğlu, G. M. C. Acar, and M. C. Kodalak, “ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RZek5UVT0.