Milliyetçi Hareket Partisi nin Alternatif Mecra Arayışında 2011 Genel Seçimleri ve Twitter Kullanımı

2014-01-01
Doğu, Burak
Bayraktutan, Günseli
Binark, Ferruh Mutlu
Çomu, Tuğrul
İslamoğlu, Gözde
Telli Aydemir, Aslı
Çalışmada ana akım haber medyasındaki temsil düzeyinin yetersizliği neticesinde alternatif bir mecra arayışına giren Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) yeni medya ile olan deneyimi ele alınmaktadır. Bu kapsamda, Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımından hareketle, sosyal medya ortamlarından Twitter’ın MHP temsilcileri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanım pratiği incelenmektedir. İki analiz düzeyinde nicel ve nitel çözümlemenin uygulandığı çalışmanın ilk aşamasında, örnekleme alınan MHP Twitter hesaplarının kullanımı üzerine genel bulgular aktarılmaktadır. Sonraki aşamada makro ve mikro düzeyde ‘içerik çözümlemesine tabi tutulan hesaplar, sunulan örnekler üzerinden değerlendirilmektedir.

Citation Formats
B. Doğu, G. Bayraktutan, F. M. Binark, T. Çomu, G. İslamoğlu, and A. Telli Aydemir, “Milliyetçi Hareket Partisi nin Alternatif Mecra Arayışında 2011 Genel Seçimleri ve Twitter Kullanımı,” Global Media Journal: TR Edition, vol. 4, no. 8, pp. 98–124, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73364.