Magma odalarının termomekanik modellenmesi: Doğu Anadolu’dan bir örnek çalışma

2019-01-28
Karaoğlu, Özgür
Bayer, Özgür
Turgay, Metin Bilgehan
Türkiye Jeoloji Kurultayı 2019

Suggestions

Magma sistemlerinde faz denge diyagramları
Çamur, Mehmet Zeki (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2001-01-01)
Fusion of target density and intensity functions based on chernoff fusion using sigma points
Günay, Melih; Demirekler, Mübeccel; Orguner, Umut; Department of Electrical and Electronics Engineering (2015)
Handling of unknown correlation in the target information obtained from different sources is an important problem for consistent track fusion. Chernoff fusion technique is one of the popular approaches which produce conservative fusion results to bring this consistency. This method is based on exponential scaling of the input functions and it provides an analytical solution when input functions are Gaussian densities. The thesis mainly discusses the extension of the Chernoff fusion method to Gaussian Mixtur...
Gamma autoregressive models and application on Kizilirmak Basin
Şarlak, Nermin; Şorman, Ali Ünal (2007-07-01)
Stochastic models are required to generate synthetic values of flows statistically similar to observed ones to use in the simulation studies of water related structures. Such models are extremely important for generation of flows of streams with short record length. Autoregressive time series (AR) models are the most used models in this area. In recent years, AR models valid for gamma distribution are developed. In these studies, method of moments and modified maximum likelihood methods are used to estimate...
Gamma ışınları ile ışıklandırılmış akrilamid ile sıvı vinil monomerlerin kopolimerizasyonu. II. Kopolimerlerin mekanik ve fiziksel özellikleri
Baysal, Bahattin; Küçükyavuz, Savaş(1973-05-15)
Işıma Örüntüsü Şekillendirilebilen Kompakt Mikroşerit Yama Anten Çalışması
Çelik, Feza Turgay; Alatan, Lale; Aydın Çivi, Hatice Özlem (2021-09-07)
Bu çalışmada ışıma örüntüsü şekillendirilebilir mikroşerit anten tasarımı incelenecektir. Tasarımın amacı ışıma örüntüsünü yükseliş düzleminde +400 ile -400 arasında tarayabilmektir. Anten kare mikroşerit yama antenin iki parçaya ayrılması ile oluşturulmuştur. Kare yama, iletken bir levha ile iki simetrik parça oluşturacak şekilde bölünmüştür. Kullanılan iletken levha, yama anten ve toprak düzlemi arasında elektriksel bağlantıyı sağlamaktadır. Işıma örüntüsü iki anten parçasının farklı faza...
Citation Formats
Ö. Karaoğlu, Ö. Bayer, and M. B. Turgay, “Magma odalarının termomekanik modellenmesi: Doğu Anadolu’dan bir örnek çalışma,” Ankara, Türkiye, 2019, p. 920, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73854.