Fiber optik sensör içeren radar İle gömülü silindirik cisim tespiti

2011-09-23
Bulur, Hatice Gonca
Şahin, Asaf Behzat
Citation Formats
H. G. Bulur and A. B. Şahin, “Fiber optik sensör içeren radar İle gömülü silindirik cisim tespiti,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74091.