Fiber optik sensör içeren radar İle gömülü silindirik cisim tespiti

2011-09-23

Suggestions

Determination of buried circular cylinder with ground penetrating radar using an optical fiber sensor
Bulur, Hatice Gonca; Şahin, Asaf Behzat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2011)
The terms ‘ground-probing radar’, ‘ground penetrating radar (GPR)’, ‘sub-surface radar’ or ‘surface-penetrating radar (SPR)’ refer to various techniques for detecting and imaging of subsurface objects. Among those terms GPR is preferred and used more often. In this thesis, the depth and the position of the buried circular cylinder are determined by a GPR system which comprises of an optical fiber sensor (OFS). The system is a combination of OFS, GPR and optical communication link. In order to determine the ...
Fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi ve atmosferde hidrojen sülfür derişiminin ölçülmesi
Ataman, Yavuz O.; Eroğlu, Emin Ahmet(1994)
Cd(II) tuzlarının sulu çözeltileri ile işleme sokulmuş filitre kağıdı ve benzeri yüzeylerin $H_2S$ içeren gaza maruz kalması sonucu oluşan lüminesans sinyali, $H_2S$ tayini için bir analitik yöntemin aslını oluşturmaktadır. Bu sinyalin oluşmasına etki eden parametreler incelendi. Bu analitik sistemin fiber optik kablolu bir prob ile birlikte kullanılması için deneyler yapıldı. Spektrometreden uzak konumda bulunan filitre kağıtlı sistemde nüve kısmı 940 p,m olan bir kuvars fiber optik kablo ile uyarılan ve y...
Dynamical analysis of the fiber optic coils through multiscale numerical modeling and modal tests
Kahveci, Özkan; Yalçınkaya, Tuncay; Department of Aerospace Engineering (2022-4-28)
Fiber optic gyroscopes (FOGs) are common rotation measurement devices in aerospace applications. They have a wide range of diversity in length and winding radius of coils to meet the system requirements. Every dimensional parameter in the coil influences the dynamic response of the system, which eventually leads to measurement errors. In order to eliminate the errors and qualify the system, after the design and production stages, a deep and comprehensive testing procedure follows. In this study, the dynamic...
Fiber Lazerle Bütünleşik Terahertz Spektrometre
Altan, Hakan; Keskin, Hakan(2016-12-31)
Elektromanyetik ışık tayfının 100 GHz (λ=3 mm) ve 10 THz (λ=30 μm) aralığına denk düşen terahertz bölgesi, benzersiz bilgiler içerdiği için bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Öte yandan, THz frekanslarının üretiminde elektronik ve optik yöntemlerin aynı anda kullanılması gerektiğinden, ışık tayfının optik ve elektronik bölgelerinde gerçekleşen gelişmeleri aynı oranda THz bölgesinde görememekteyiz. Günümüze kadar geliştirilen teknikler hassas ve her aşamasında optimizasyon gerektiren karmaşık sistemler...
Series solution of the wave equation in optic fiber
Çıldır, Sema; Çakır, Serhat; Department of Physics (2007)
In this study, the mapped Galerkin method was applied to solve the vector wave equation based on H field and to obtain the propagation constant in x y space. The vector wave equation was solved by the transformation of the infinite x y plane onto a unit square. Two-dimensional Fourier series expansions were used in the solutions. Modal fields and propagation constants of dielectric waveguides were calculated. In the first part of the study, all of the calculations were made in step index fibers. Transvers...
Citation Formats
H. G. Bulur, “Fiber optik sensör içeren radar İle gömülü silindirik cisim tespiti,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74091.