Fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi ve atmosferde hidrojen sülfür derişiminin ölçülmesi

Download
1994
Ataman, Yavuz O.
Eroğlu, Emin Ahmet
Cd(II) tuzlarının sulu çözeltileri ile işleme sokulmuş filitre kağıdı ve benzeri yüzeylerin $H_2S$ içeren gaza maruz kalması sonucu oluşan lüminesans sinyali, $H_2S$ tayini için bir analitik yöntemin aslını oluşturmaktadır. Bu sinyalin oluşmasına etki eden parametreler incelendi. Bu analitik sistemin fiber optik kablolu bir prob ile birlikte kullanılması için deneyler yapıldı. Spektrometreden uzak konumda bulunan filitre kağıtlı sistemde nüve kısmı 940 p,m olan bir kuvars fiber optik kablo ile uyarılan ve yine aynı türden bir kablo ile emisyon sinyali taşınan prob sistemi için gözlenebilme sınırı 7.8 ppb olarak saptandı.
Citation Formats
Y. O. Ataman and E. A. Eroğlu, “Fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi ve atmosferde hidrojen sülfür derişiminin ölçülmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpFNU56Yz0.