Fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi ve atmosferde hidrojen sülfür derişiminin ölçülmesi

Download
1994
Ataman, Yavuz O.
Eroğlu, Emin Ahmet
Cd(II) tuzlarının sulu çözeltileri ile işleme sokulmuş filitre kağıdı ve benzeri yüzeylerin $H_2S$ içeren gaza maruz kalması sonucu oluşan lüminesans sinyali, $H_2S$ tayini için bir analitik yöntemin aslını oluşturmaktadır. Bu sinyalin oluşmasına etki eden parametreler incelendi. Bu analitik sistemin fiber optik kablolu bir prob ile birlikte kullanılması için deneyler yapıldı. Spektrometreden uzak konumda bulunan filitre kağıtlı sistemde nüve kısmı 940 p,m olan bir kuvars fiber optik kablo ile uyarılan ve yine aynı türden bir kablo ile emisyon sinyali taşınan prob sistemi için gözlenebilme sınırı 7.8 ppb olarak saptandı.

Suggestions

Sodyum feldspattan, zeolit 4a ve 13x üretimi ve bunların üretim yöntemleri
Akata Kurç, Burcu; Kideciler, Salih Kaan (Türk Patent Enstitüsü, 2017)
Buluş, temel olarak deterjan geliştiriciler, nem tutucu ve ılık asfalt karışım üretimi gibi çeşitli ticari alanlar için kristalin zeolit 4A ve zeolit 13X sentezine yönelik sodyumca zengin benzersiz bir ham madde ile ilgilidir.
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması
Gündüz, Ufuk(2017-12-31)
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...
Design, simulation, and measurement of near-zero-index shells for electromagnetic beam generation
Eriş, Özgür; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-06)
In this study, design and simulation of three-dimensional (3D) shell structures, which generate directional radiation patterns from isotropic sources, with near-zero-index (NZI) characteristics, as well as their realizations via low-cost 3D printing are presented. Throughout the design process of NZI beam generators, both homogenized structures, in which near-zero relative permittivity and/or permeability values are enforced, and actual models involving periodic arrangements of dielectric rods are examined....
Bone tissue generation on biodegradable polymeric scaffolds
Torun Köse, Gamze; Hasırcı, Vasıf Nejat; Korkusuz, Feza; Department of Biotechnology (2002)
In the present study, tissue engineered bone was produced on calcium phosphate loaded collagen and PHBV8 matrices. Osteoblasts isolated from rat bone marrow were characterized by light microscopy, alkaline phosphatase (ALP) activity, osteocalcin determination assay, and Western blots for integrin. Population doubling time of the cells was found as 50 ± 2 h at 37 °C in a CO2 incubator. PHBV8 foams iiiwere treated with rf-oxygen plasma to modify their surface chemistry and hydrophilicity to increase the reatt...
Titreşim tabanlı bir mekanik kızılötesi duyarga ve bunu kullanan bir kızılötesi görüntüleme yöntemi
Azgın, Kıvanç (Türk Patent Enstitüsü, 2013)
Buluş, bir ya da birden fazla tınlaşan piksel yapısına, ve tınlaşan piksellerin mekanik rezonansı aracılığıyla gelen kızılötesi ışınımın ölçülmesi için bir kızılötesi görüntüleme yöntemine sahip, titreşim tabanlı bir mekanik KÖ duyarga ile ilgilidir
Citation Formats
Y. O. Ataman and E. A. Eroğlu, “Fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi ve atmosferde hidrojen sülfür derişiminin ölçülmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpFNU56Yz0.