Tarım Traktörlerinde Kullanılan Ön Yükleyicinin Hidrolik Sisteminin Modellenmesi ve Simülasyonu

2017-11-21
Gültekin, İdil İlke
Cömert, Samet Adem
Şahin, Alper
Erkal, Gül
Karakoç, Emir Murat
Ünlüsoy, Yavuz Samim
Balkan, Raif Tuna
ZET Bu çalışmada, tarım traktörlerinde kullanılan bir ön yükleyicinin hidrolik tahrik sistemi Matlab/Simulink platformunda SimHydraulics modülü kullanılarak modellenmiştir. Model sistemin tüm hidrolik komponentlerini içermektedir. Ön yükleyicinin mekanik kısmı da SimMechanics modülü kullanılarak modellendikten sonra, hidrolik ve mekanik alt sistemler birleştirilmiştir. Bu bildiride hidrolik sistemin, özel bir monoblok kontrol birimini de kapsayan, modelleme süreci anlatılmaktadır. Model hidrolik sistemin işleyişinin, sistem gereksinimlerinin, enerji kayıplarının ve tasarım hedeflerine ulaşmak için gerekli değişiklik ve eklerin simülasyonlarla incelenmesine olanak sağlamaktadır. Model kullanılarak, çeşitli ön yükleyici operasyonları görsel ve sayısal olarak incelenmiş ve her komponentin davranışı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Simülasyonlardan elde edilen sonuçlarla, traktör üzerinde yapılan ölçümler doğrulanmıştır.
VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi (2017)

Suggestions

Design and analysis of a novel electrohydraulic draft control system in agricultural machinery
Karakoç, Emir Murat; Balkan, Raif Tuna; Department of Mechanical Engineering (2019)
A three-point hitch system is a mechanism that controls the movement of various agricultural equipment. Connection dimensions between the equipment and working range of mechanisms are defined by standards. The mechanism is actuated by hydraulic cylinders and the required hydraulic power for movement is provided by a hydraulic pump. Constitutively, there are two types of methods to control the three-point hitch mechanism. Draft control is a type of control mechanism that ensures the tractor not to slip and m...
Development of a high fidelity finite element model of a wind turbine blade via modal testing
Amer, Chadi; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2015)
The design of an optimised horizontal axis 5-meter-long wind turbine rotor blade, is a research and development project, in order to fulfil the requirements of high efficiency torque-from-wind production. For this purpose, a research study is presented here, by investigating the structural characteristics of a composite wind turbine blade via finite element modelling and experimental modal analysis. At first, modal tests are performed by using various sensor-actuator pair combinations. After that the geomet...
Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Kontrol Yüzeylerine Sahip İnsansız Hava Aracı Kanatlarının Aerodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2014-06-25)
Bu bildiride insansız hava aracına ait bir kanattaki kontrol yüzeyleri konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan iki farklı konfigürasyonda aerodinamik açıdan incelenmiştir. Aerodinamik analizler için Pointwise® V17.0- R2 ve SU2 V2.0.001 adlı paket programlar kullanılmıştır. Konvansiyonel kontrol yüzeylerini hareket ettirebilecek tork miktarı aerodinamik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini hareket ettirecek tork miktarı ise bu çalışmadaki aerodinamik verileri kullanar...
Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyine sahip insansız hava aracı kanatlarının aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi
Topaç, Ömer Tanay; Taşdemir, Burcu; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan (null; 2014-06-27)
In this work, aerodynamic analysis of an unmanned aerial vehicle wing having conventional and unconventional control surfaces was conducted. Pointwise® V17.0-R2 and SU2 V2.0.001 package programs were used for the analysis. Required torque to deflect conventional control surfaces was calculated by using aerodynamic data obtained from the analysis. Required torque to deflect unconventional control surfaces was calculated in another proceeding using aerodynamic data obtained in this study.
Acquisition of field data for agricultural tractor
Koyuncu, Atayıl; Adalı, Orhan; Department of Mechanical Engineering (2006)
During the operations of an agricultural tractor, front axle and front axle support encounter the worst load conditions of the whole tractor. If the design of these components is not verified by systematic engineering approach, the customers could face with sudden failures. Erkunt Agricultural Machinery Company, which is located in Ankara, has newly designed and manufactured the front axle support of its agricultural tractors. In this study, the design of 2WD (Wheel Drive) Erkunt Bereket Agricultural Tracto...
Citation Formats
İ. İ. Gültekin et al., “Tarım Traktörlerinde Kullanılan Ön Yükleyicinin Hidrolik Sisteminin Modellenmesi ve Simülasyonu,” presented at the VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi (2017), İzmir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74104.