Çekme Kepçeli Yerkazarların Arıza Türleri ve Sınıflandırılması

2013-05-25
Çekmekepçeli yerkazar, ön uç elemanlarından olan kepçe ve kazıcı dişler vasıtasıyla zeminle doğrudan etkileşime geçerek kazı faaliyetini gerçekleştirir. Makine elemanları, değişen zemin koşulları, planlama şartları ve operatörün kullanım şekline bağlı olarak değişik yoğunluklarda gerilmelere maruz kalır. Ağır iş makinaları olarak adlandırılan bu makinaların yıpranmaları diğer endüstriyel makinalara oranla daha hızlı olmakta ve meydana gelen arızalar planlanan iş akışını yüksek miktarda değiştirmektedir. Bu tarz makinaların azalan güvenilirliklerinin bulunması, kritik parçalarının tespit edilmesi ve bu ölçüde gerekli bakım-onarım planlamalarının yapılması hem makinanın uzun süreli ve beklenmedik arızalarının engellenmesi, hem de günlük planlanan üretimin sağlanması bakımından önem teşkil etmektedir. Makinaların güvenilirlik hesaplamalarında en önemli kısımlardan bir tanesi, makinalara ait geçmiş arıza verilerinin operasyonel ünitelerine göre sınıflandırılması ve üniteler içindeki arıza yoğunluğunun bulunmasıdır. Bu çalışma, Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi’nin Tunçbilek sahasında çalışan iki adet çekmekepçeli yerkazara yönelik yapılan güvenilirlik analizlerinin ön işlemi, yani her bir makina ünitesindeki arıza dağılımı ve yoğunluğu hesaplamalarını içermektedir.
4. Maden Makinaları Sempozyumu (May 2013)

Suggestions

Çekme Kepçe Peformansını Etkileyen Operasyonel Faktörler
Demirel, Nuray (null; 2009-11-06)
Walking draglines are generally used for stripping overburden in open cast coal mines.In Turkey, nine walking draglines are operated for handling the overburden stripping inlignite coal mines. It is important to maximize the performance of walking draglines to justify its high capital investment requirement, which could reach 100 million USD, forsustaining the economic feasibility of the mine. This study summarizes the operationalfactors that determine the performance and efficiency of the walking draglines...
Çubukların Mukavemeti
Canbay, Erdem; Ersoy, Uğur; Wasti, S. Tanvir (Boğaziçi Yayınları, 2013-11-01)
Uzun bir geçmişi olan katı cisimler mekaniği [Türkçe yaygın adıyla mukavemet], çoğu mühendislik dalı için vazgeçilmez öneme sahip temel bir konudur. Konunun çok geniş kapsamlı oluşu, üstelik yeni malzeme, kuram ve çözüm teknikleriyle genişlemeye devam etmesi, tüm içeriğinin tek bir kitapta ele alınmasını olanaksız kılmaktadır. Öte yandan mühendislik eğitiminde, klasik malzemelerden üretilmiş ve uygulamada sıklıkla kullanılan yapı elemanları ile ilgili temel bilgilerin ele alınması, genellikle lisans e...
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
Fault tolerant control of a dual-three-phase electrical machine with predictive current control and reduced computation burden
Saraç, Hakan; Keysan, Ozan; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2-01)
Fault tolerance concept on electrical drives has gained more importance as electrical machines started to play more role in missin critical applications such as aircraft, EVs and HEVs. Redundant drives are a straightforward but an expensive solution. In conventional three-phase electrical drives, when an open or short circuit fault occurs on a phase of the machine, overall drive system is affected and operation of the machine becomes no longer possible. Therefore electrical machines with multiple phases or ...
Multi scale modeling of dual phase steels with integrated computational materials engineering framework
Bakkalbaşı, Doğucan; Şimşir, Caner; Music, Omer; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-11-21)
In this thesis, process-chain simulation of of Dual-Phase (DP) steels (DP600, DP800) with different chemical compositions and manufacturing histories is performed, in line with Integrated Computational Materials Engineering (ICME) principles. To do this, the required material data is acquired by multi-scale modelling, which enables bi-directional link between the material production processes with the manufacturing processes. The thesis consists of 2 important stages, each of which includes innovation...
Citation Formats
O. Gölbaşı and N. Demirel, “Çekme Kepçeli Yerkazarların Arıza Türleri ve Sınıflandırılması,” İzmir, Türkiye, 2013, p. 47, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74274.