Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi

2020-01-15
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile iliskilendirilmis ve hasar olusum mekanizmaları farklı ferrit/martenzit faz oranlarına sahip çeliklerde gözlemlenmistir. Sabit gerinim altında, endüstriyel sekillendirme kosulları altındaki hasar degerleri (200 ºC ve 10 /s), oda sıcaklıgı ve düsük gerinim hızlarına göre (10-3 /s) %700?e kadar (7 kat) fazla olabilmektedir. Sadece gerinim hızının artması bile hasar degerlerini %500 (5 kat) arttırmıstır. Bu artıslara sebep olan mekanizmanın ise, yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında aktif hale gelen gerinim yaslanması oldugu düsünülmüstür. Bulunan hasar degerleri farklı ölçüm yöntemleriyle de dogrulanmıs ve mikroskopiden elde edilen bosluk oranları ile önemli ölçüde benzerlik göstermistir. Ayrıca, bosluk sekil ve dagılımının da sıcaklık ve gerinim hızı artısına hassasiyet gösterdigi gözlemlenmistir. Bu sonuçlar, endüstriyel süreçlerde en az hasara neden olacak deformasyon degiskenlerinin seçilmesine ve optimum ferrit/martenzit faz oranındaki çeligin kullanılmasına yardımcı olacaktır. Böylece malzemenin kullanım ömrü uzatılacak ve sekillendirme süreçlerinin devamlılıgı ve kalitesi saglanacaktır.

Suggestions

Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmekt...
Çift Rf Sürümlü 40 Ve 2 Mhz Plazma Sistemi Ve Lazer Plazma Etkileşmesi Lıbs
Bilikmen, Kadri Sinan(2012-12-31)
Çift RF güç kaynağı ile çalışan plazma sissteminin çalışma koşlları, plazma parametreleri ölçülecek olup çeşitli plazma proseslerinde araştırmalar yapılacaktır. Ayrıca LIBS sistemi ile de plazma spektrumu incelenecektir.
Multi scale modeling of dual phase steels with integrated computational materials engineering framework
Bakkalbaşı, Doğucan; Şimşir, Caner; Music, Omer; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-11-21)
In this thesis, process-chain simulation of of Dual-Phase (DP) steels (DP600, DP800) with different chemical compositions and manufacturing histories is performed, in line with Integrated Computational Materials Engineering (ICME) principles. To do this, the required material data is acquired by multi-scale modelling, which enables bi-directional link between the material production processes with the manufacturing processes. The thesis consists of 2 important stages, each of which includes innovation...
Analysis of fiber reinforced composite vessel under hygrothermal loading
Sayman, Sümeyra; Parnas, Kemal Levend; Department of Mechanical Engineering (2003)
The aim of this study is to develop an explicit analytical formulation based on the anisotropic elasticity theory that determines the behavior of fiber reinforced composite vessel under hygrothermal loading. The loading is studied for three cases separately, which are plane strain case, free ends and pressure vessel cases. For free-end and pressure vessel cases, the vessel is free to expand, on the other hand for plane strain case, the vessel is prevented to expand. Throughout the study, constant, linear an...
Dimethyl ether production from synthesis gas with bifunctional catalyst mixtures
Ermiş, Salih; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur; Department of Chemical Engineering (2022-8)
In recent times, studies on alternative clean fuels have increased due to the depletion of crude oil reserves in the world because of increasing energy demand and the worldwide existence of severe air pollution. Dimethyl ether (DME) is, therefore, being investigated as an excellent clean fuel alternative in compression-ignition engines. DME can be produced from synthesis gas by two different methods, direct and indirect. Recently, the direct method has gained importance in the production of DME from syngas....
Citation Formats
M. Efe and C. Şimşir, “Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95919.