Trakya ve Orta Anadolu r lerinin akustik özellikleri ve diller arası etkileşim

2010-05-02
Citation Formats
Ç. Hatipoğlu and D. Zeyrek Bozşahin, “Trakya ve Orta Anadolu r lerinin akustik özellikleri ve diller arası etkileşim,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74400.