Ufkun Ötesinde Matematik

2017-11-11

Suggestions

Ütopyalar Kent ve Konut
Gedikli, Bahar (null; 2015-02-22)
Ütopyalar, Kent ve Konut
Gedikli, Bahar (null, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, 2015-01-01)
UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Demir, Ayhan Gürbüz (1989-01-01)
Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması
Atakuman, Çiğdem; Sayıt, Kaan; Işıtman, Ödül(2018-12-31)
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Kutu kap olarak tanımlanan nesneler, Batı Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Neolitik süreçle beraber ortaya çıkan, ayakçıklar üzerine oturan dörtgen veya üçgen biçimli seramik kaplardır. Özel bir yapım tekniği ve bezeme içeren bu kaplar geniş bi...
Ütopyaların Gerekliliği Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1993-05-01)
Citation Formats
B. Olgun, R. Savuran, and S. Kandil, “Ufkun Ötesinde Matematik,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://egitimdegelecekkonferansi.com.