Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması

2018-12-31
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Kutu kap olarak tanımlanan nesneler, Batı Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Neolitik süreçle beraber ortaya çıkan, ayakçıklar üzerine oturan dörtgen veya üçgen biçimli seramik kaplardır. Özel bir yapım tekniği ve bezeme içeren bu kaplar geniş bir coğrafyada tanınmakla beraber, yerleşimlerde çok ender bulunmaktadır ve sembolik imgeler taşımasından dolayı ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Figürinler ve damga mühürler gibi sembolik iletişim işlevi nesnelerle beraber Neolitik Paket’in sık görülen ögelerinden biri olması dolayısıyla Neolitik yaşam ve algılama biçimini yansıtan önemli obje gruplarından biri olarak görülmesine rağmen, bu nesnelerle ilgili çalışmalar sadece stilistik tanımlar seviyesinde kalmıştır. Daha önce, figürin, çanak-çömlek gibi malzemelerin incelenmesi ve Uğurlu’daki arkeolojik bağlamların tanımlanmasına yönelik projelerimiz ışığında, “kutu-kap” malzemesinin incelenmesi, dönemin ritüel eylemlerinin ve sosyal yapısının anlaşılmasına önemli katkılarda bulunacaktır.
Citation Formats
Ç. Atakuman, K. Sayıt, and Ö. Işıtman, “Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61593.