Ütopyalar, Kent ve Konut

2015-01-01

Suggestions

Ütopyalar Kent ve Konut
Gedikli, Bahar (null; 2015-02-22)
Ütopyaların Gerekliliği Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1993-05-01)
Utopia And Determinism: Architectural Deterministic Thinking In Urban Utopias
T. Dostoğlu, Neslihan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Günümüzde kentsel tasarım alanındaki uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar, genellikle, bu uygulamaların ondokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarında Batı'da geliştirilen ütopik kent modellerinden esinlenmesine bağlanmıştır. Bu dönemdeki kentsel ütopyalar, fonksiyonu dar anlamda ele alarak sadece biyolojik gereksinimler ve teknolojik buluşlara önem verdikleri, sosyal ve psikolojik gereksinimleri ise gözardı ettikleri ve evrensel olarak uygulanabilme varsayımına dayandıkları İçin eleştirilmişlerdi...
UTAK 2020, Önsöz
Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
UTAK 2016 Bildiri Kitabı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (ODTÜ Basım İşliği, 2016-05-01)
Citation Formats
B. Gedikli, Ütopyalar, Kent ve Konut. 2015, p. 20.