Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı

2019-04-01
Bakırlıoğlu, YEKTA
Doğan, Çağla
Oğur, Dilruba