The Crisis in the Humanities and the Writing of History

1997-07-01

Suggestions

The dialectic and the tragedy of citizenship
Yegen, Mesut (Springer Science and Business Media LLC, 2008-03-01)
This essay aims to review the contemporary debate on citizenship with a focus on the present dilemma of the institution of citizenship between equality and difference. Citizenship today seems to have become stuck between a categorical commitment to either universalism or particularism. It is as if there is no alternative but to opt for either assimilation (national citizenship) or group fetishism (the end of citizenship). In this essay, however, I argue that citizenship today is not as helpless as it looks....
The 'New science debate' and instutitional economics.
Tezel, Gülbahar; Özveren, Eyüp; Department of Economics (1996)
The Transnational Turn in American Studies Turkey and the United States
Tunc, Tanfer Emın; Gürsel, Bahar (2012-01-01)
The realism-antirealism debate in contemporary philosopy and its practical implications
Aslan, Hasan; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (1995)
The Crisis In The Humanities And The Writing Of History: A Tentative Inquiry Via Althusser
Turan, Belgin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
Son yıllarda Batı düşün dünyasındaki gelişmeler sosyal bilimlerin bilgi üretim mekanizmaları konusunda şüphelere yol açtı. Yakm zamana kadar evrensel ve yansız olduğu düşünülen bilgi(ler)in belli özne konumlarından üretildiğinin ortaya konulması üst anlatıların yanısıra tarihi bilginin de geçerliliğinin sorgulanmasını getirdi. Geldiğimiz noktada tarihçilerin bu gelişmelere kayıtsız kalmaları artık mümkün değil. Krizi atlatmak ancak tarih disiplininin kendi varsayımlarını, ön kabullerini irdelemesi, 'nesnell...
Citation Formats
A. B. Özkaya, “The Crisis in the Humanities and the Writing of History,” 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75221.