Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Algıları

Download
2019-12-01
İşler Baykal, Işıl
Yıldızel, İlkay
Güzeller, Gizem

Suggestions

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Cebir Alanında Hazır Bulunuşluklarının Belirlenmesi ve Erken Cebir Eğitiminin Etkisi
İşler Baykal, Işıl(2018-12-31)
Bu çalışmada 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin cebir ve cebirsel düşünmeye yönelik bilgi ve becerilerinin belirlenip yapılan uygulamayla öğrencilerin bu yönlerden gelişimleri nitel ve nicel olarak incelenecektir. Çalışmanın sonucunda 2017 Matematik Öğretim Programı’nda 1-5. sınıflar arası örüntülerle sınırlı kalınan erken cebir konusunda öğrencilerin öğrenimlerinin desteklenmesine yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın çıktılarını sınıf seviyesine yönelik uyarlanan ve geliştirilen 3., 4. v...
Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Değişken Kullanımına İlişkin Becerilerinin Gelişimi.
Öztürk Tavşan, Nejla; İşler Baykal, Işıl; Güzeller, Gizem; Saygılı, İlkay (2021-05-21)
A cross-cultural comparison of mathematics achievement in the Third International Mathematics and Science Study-Repeat (TIMSS-R)
Yayan, Betül; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2003)
Üçüncü Nesil Güneş Gözeleri İçin Si Nanoyapıların Oluşturulması Ve Karakterizasyonu.
Turan, Raşit(2012-12-31)
Üçüncü nesil güneş gözeleri için si nanoyapılarının oluşturulması ve karakterizasyonu
A critical evaluation of the third way and its reflections on Turkish Politics
Türk, Duygu; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2005)
This thesis aims to provide a critical evaluation of the Third Way and its reflections on Turkish politics. The Third Way emerged in the late 1990s with a claim to provide an alternative both to the old social democracy of welfare state period and to neo-liberalism. Based on a specific account of the radically changed world, the Third Way has maintained that the new conditions have rendered the old conceptualizations, as well as the old political positions, invalid. In this sense, this thesis argues that th...
Citation Formats
I. İşler Baykal, İ. Yıldızel, and G. Güzeller, “Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Algıları,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75671.