Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Cebir Alanında Hazır Bulunuşluklarının Belirlenmesi ve Erken Cebir Eğitiminin Etkisi

2018-12-31
Bu çalışmada 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin cebir ve cebirsel düşünmeye yönelik bilgi ve becerilerinin belirlenip yapılan uygulamayla öğrencilerin bu yönlerden gelişimleri nitel ve nicel olarak incelenecektir. Çalışmanın sonucunda 2017 Matematik Öğretim Programı’nda 1-5. sınıflar arası örüntülerle sınırlı kalınan erken cebir konusunda öğrencilerin öğrenimlerinin desteklenmesine yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın çıktılarını sınıf seviyesine yönelik uyarlanan ve geliştirilen 3., 4. ve 5. sınıf erken cebir testleri ve uygulama için geliştirilen erken cebir ders materyalleri oluşturacaktır.
Citation Formats
I. İşler Baykal, “Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Cebir Alanında Hazır Bulunuşluklarının Belirlenmesi ve Erken Cebir Eğitiminin Etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62170.