Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Sistemsel Düşünme Becerilerinin Gerçek Yaşam Öyküleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

2018-10-06
Öztekin, Ceren
Öztaş, Melike
Teksöz, Gaye

Suggestions

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Sistemsel Düşünme Becerilerinin Gerçek Yaşam Öyküleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Öztaş, Melike; Öztekin, Ceren; Teksöz, Gaye (2018-10-04)
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yüksek Ögretime Yansıması: Mimarlık Egitimi Örnegi
Çalıkuşu, Ayça Nilüfer; Gürsel Dino, İpek; Çakmaklı, Ayşem Berrin (2018-12-08)
The role of urban agriculture in sustainable urban development, creation of social bonds and community formation
Erişen, Yağmur; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-4-18)
With the ever-increasing urbanization, sustainable urban development has gained more importance. Actions to achieve sustainable urban development have been discussed from many perspectives. One of the prescribed actions for successful sustainable development is the sustainable communities according to the specific urban context, responding to the wants, needs and the culture of its community. With the COVID-19, people in cities realized the importance of green spaces and the critical need for socialization....
Sürdürülebilir Turizm Ve Ekolojik İz Analizi : Türkiye'nin Turizm Sektörünün Çevresel Değerlendirilmesi.
Tunç, Gül İpek(2010-12-31)
Turizm sektörü için ekolojik iz analizi turizm sektörünün çevre üzerinde yarattığı zararı ölçmekte bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 1990ların ikinci yarısında Wackernagel ve Rees tarafından ortaya atılan “ekolojik iz” sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde temel olarak biyosfer kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını hesaplamayı amaçlamaktadır. Daha açık olarak, ekolojik iz insanların biyosfere olan taleplerini, kullanılan kaynakları sağlayan ve atıkları bertaraf etmek için gereksinim duy...
Development and validation of human population growth scale in the context of sustainability
Demirci, Sinem; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2014)
The aim of this study is to construct valid and reliable scales to identify beliefs towards the effects of human population growth, and to explore the HPG beliefs of preservice teachers at Middle East Teachnical University. HPG is one of the essential elements of education for sustainable development and preservice teachers were included in this study since they are future teachers to implement ESD programs. The data were collected in the fall term of 2013 2014 academic year from six hundred fifty eight pre...
Citation Formats
C. Öztekin, M. Öztaş, and G. Teksöz, “Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Sistemsel Düşünme Becerilerinin Gerçek Yaşam Öyküleri Kullanılarak Değerlendirilmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76279.