Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yüksek Ögretime Yansıması: Mimarlık Egitimi Örnegi

2018-12-08

Suggestions

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Sistemsel Düşünme Becerilerinin Gerçek Yaşam Öyküleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Öztaş, Melike; Öztekin, Ceren; Teksöz, Gaye (2018-10-04)
Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Sistemsel Düşünme Becerilerinin Gerçek Yaşam Öyküleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Öztekin, Ceren; Öztaş, Melike; Teksöz, Gaye (2018-10-06)
Sürdürülebilir Kırsal Ekonomi ve Yoksulluk: Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politikalarına Eleştirel Bir Bakış
Topal Yılmaz, Aylin(2014-12-31)
Bu araştırma projesi kırsal kalkınma yaklaşımları ve politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Sürdürülebilirlik kavramı yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla kalkınma literatüründe yerini alırken zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak küresel ekonominin ihtiyaçları ve yerel ekonomilerin bunun içinde nasıl yer alabileceği konuları tartışmanın merkezi haline geldi. Bu piyasa uyumlu kırsal kalkınma yaklaşımlarının iki temel amacı olduğu söylenebili...
The role of urban agriculture in sustainable urban development, creation of social bonds and community formation
Erişen, Yağmur; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-4-18)
With the ever-increasing urbanization, sustainable urban development has gained more importance. Actions to achieve sustainable urban development have been discussed from many perspectives. One of the prescribed actions for successful sustainable development is the sustainable communities according to the specific urban context, responding to the wants, needs and the culture of its community. With the COVID-19, people in cities realized the importance of green spaces and the critical need for socialization....
Sürdürülebilirlik İçin Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım : Yaratıcı Drama.
Işıksal Bostan, Mine(2009-12-31)
Gelecek nesillere ihtiyaçlarını karşılayamayacakları bir dünya bırakma endişesi sürdürülebilir kalkınma için eğitim kavramını gündeme getirmiştir. Evrensel bir hareket planı olan Gündem 21 raporunun hazırlandığı 1992 Dünya Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma süresince eğitimin önemli bir rol üstlendiği ve bu süreçte bireylerin kapasitesini arttıracağı görüşüne varılmıştır (United Nations Conference on Environment and Development, 1992). Temel olarak, ‘sürdürülebilir kalkınma için eğitim' gelecek nesil...
Citation Formats
A. N. Çalıkuşu, İ. Gürsel Dino, and A. B. Çakmaklı, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yüksek Ögretime Yansıması: Mimarlık Egitimi Örnegi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74663.