Sürdürülebilir Turizm Ve Ekolojik İz Analizi : Türkiye'nin Turizm Sektörünün Çevresel Değerlendirilmesi.

2010-12-31
Turizm sektörü için ekolojik iz analizi turizm sektörünün çevre üzerinde yarattığı zararı ölçmekte bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 1990ların ikinci yarısında Wackernagel ve Rees tarafından ortaya atılan “ekolojik iz” sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde temel olarak biyosfer kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını hesaplamayı amaçlamaktadır. Daha açık olarak, ekolojik iz insanların biyosfere olan taleplerini, kullanılan kaynakları sağlayan ve atıkları bertaraf etmek için gereksinim duyulan ve biyolojik üretkenliğe sahip toplam kara ve deniz alanı cinsinden ölçmektedir.E. Bu kavramın turizm sektörüne uygulaması literatürde sürdürülebilir turizm kavramı çerçevesinde son yıllarda yapılan çalışmalarda kullanılmaya başlamıştır. Özellikle sürdürülebilir turizm kavramının yerel değişkenler çerçevesinde analizi ile kıyaslandığında ekolojik iz analizi konuya küresel bir bakış açısı katmaktadır. Bu çerçevede turizmin ekolojik izinin ölçülmesinin sürdürülebilir turizm politikaları oluşturmakta önemli katkıları olacağı düşünülebilir. Turizm sektörü son yıllarda Türkiye'nin hızla büyüyen sektörleri arasında yer almaktadır. Hem ulusal gelirdeki payı hem de döviz getiren bir sektör olarak cari açıklara kapatmaktaki rolü, turizmi, giderek Türkiye'nin iktisadi olarak hızlı büyümek için sırtını dayadığı bir sektör haline getirdi.

Suggestions

Sürdürülebilir Gelişme Açısından Sektörel Enerji Tüketiminin Ve Sektörler Arası Etkileşimin Rolü.
Akbostancı Özkazanç, Elif(2009-12-31)
Çalışmanın Temel amacı iktisadi faliyetler ile enerji tüketimi arasındaki bağlantıyı sektörel düzeyde incelemektir. Bu amaçla girdi çıktı yöntemi kullanılacaktır. 1996 98 2002 yıllarına ait girdi çıktı tabloları kullanılarak. 42 sektör kapsanacaktır. Çalışmada enerji tüketiminin nihai talep ve katmadeğer esneklikleriyle Tüm sektörler için ileri ve geri bağları tanımlanacak ve hesaplanacaktır. Çalışmanın sonucunda Enerji Tüketimi açısından anahtar sektörlerin bulunması ve enerji politikaları açısından öngörü...
Sürdürülebilir Madencilik Türkiye Çerçeve Çalışması
Demirel, Nuray(2011-12-31)
Madencilik çevresel, ekonomik ve sosyal sınırlar içinde gerçekleştirildiğinde ülkelerin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasında çok büyük rol oynamaktadır. Madencilik alanında 2000'li yıllarda en çok tartışılan konulardan biri, modern madenciliğin sürdürülebilir madenciliğe dönüştürülmesi gerektiğiydi. Önerilen projenin nihai amacı Türkiye'de sürdürülebilir madenciliğin gerçekleştirilebilmesi için çerçeve çalışmasının oluşturulması ve saha örnekleri ile mevcut durumun gösterilmesidir. Türkiye'de bu k...
Sustainable carbon constrained energy generation perspectives
Çubukçu, Nilay; Tarı, İlker; Department of Mechanical Engineering (2021-12-07)
There is a consensus that climate change, which is about to become a major disaster for humankind, is largely due to anthropogenic activities. Greenhouse gases (dominated by CO2) emissions play a dominant role there. Majority of the emissions results from energy consumption. Today, mitigating CO2 emissions consists one of the fundamental missions of the humankind. One such task is to reduce the global energy demand. Enhancing efficiency, recycling, promoting behavioral changes to reduce energy demanding act...
Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Setting the Key Issues and a Prioritization Strategy for Designing Sustainable Interior Environments
Demirkan, Halime; Afacan, Yasemin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Designers should operate an effective strategy to increase the possibility of creating sustainable built environments. This paper aims to evolve a framework that is composed of the sustainable interior environment issues acting as the basis that contribute positively to humans' well being through the efficient use of site, energy, water and materials and resources in the built environment. The C-K theory, which defines the design process as an interaction between the space of concepts (C) and the space of k...
Citation Formats
G. İ. Tunç, “Sürdürülebilir Turizm Ve Ekolojik İz Analizi : Türkiye’nin Turizm Sektörünün Çevresel Değerlendirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59505.