Türkiye de basmakalıp yargı tehdidi ve basmakalıp yargı kaldıracı

2016-09-07
Kuzlak, Abdulkadir
Sakallı Uğurlu, Nuray
Basmakalıp Yargı Tehdidi ve Basmakalıp Yargı Kaldıracı bireylerin performansını olumlu ya da olumsuz etkileyebilen psikolojik faktörlerdir. Kendi grubuyla ilgili olumsuz yargıyı hatırlayanların performansı düşerken, diğer grupla ilgili olumsuz yargıyı hatırlayanların performansı yükselebilir. Bu çalışmada Türkiye’deki üniversite öğrencileri örnekleminde bu iki etkinin çalışıp çalışmadığı araştırılmıştır. Toplam 108 kadın ve erkek öğrencinin katıldığı ve basmakalıp yargı manipülasyonlarıyla matematik testini tamamladıkları çalışmanın sonuçları söz konusu faktörlerin Türkiye örnekleminde sadece kaldıraç etkisi yapabildiğini göstermektedir. Bulgular kadın katılımcıların kendi gruplarıyla ilgili performansa dayalı olumsuz basmakalıp yargılardan etkilenmediklerini göstermesi açısından umut vericidir.