DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ÖRNEKLERİ - DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETMEN AKADEMİSİ ETKİNLİKLERİ

2019-01-01
Mumcu, Filiz
Uslu, Nilüfer Atman
Yıldız, Bahadır
Sevinç, Şerife
Kaya, Gökhan
Citation Formats
F. Mumcu, N. A. Uslu, B. Yıldız, Ş. Sevinç, and G. Kaya, “DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ÖRNEKLERİ - DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETMEN AKADEMİSİ ETKİNLİKLERİ,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.interteacher.org/wp-content/uploads/2019/11/Disiplinlerarasi-Ogretmen-Akademisi-Etkinlikleri-Ekitap.pdf.