DİYARBAKIR KENT SURLARINDA KULLANILAN TAŞLARIN KORUMAYA YÖNELİK BOZUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

2016-12-31
Topal, Tamer
Dursun, Felat
Çalışma konusu olan Diyarbakır Kent Surları, önemli tarihi ve kültürel varlıklar arasında yer almaktadır. Toplamda 82 burcu olan Diyarbakır Surlarının toplam uzunluğu yaklaşık olarak 6000 metre; sur duvarlarının yüksekliği 8-22 m, kalınlığı ise yaklaşık 0,8-5,25 m arasında değişmektedir.Kent Surları, günümüze değin sayısız müdahaleden geçmiş ve birçok bilimsel çalışmaya konu edilmiş olmasına rağmen, yapıda kullanılan malzemelerin davranışına, kökenine ve bozunma mekanizmalarına dair kapsamlı bir çalışma ne yazık ki yürütülememiştir. Bu çalışmada, Surlarda yapı malzemesi olarak kullanılan kayaçların dayanım üzerinde etkili olan malzeme ve kütle özelliklerinin incelenmesi, bozunma mekanizmalarının belirlenmesi ve korumaya yönelik önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, yapıda kullanılan kaya malzemelerinin davranışını belirlemek üzere, aralarında etkili gözeneklilik, birim hacim ağırlığı, su emme, doygunluk katsayısı, tek eksenli basma dayanımı, nokta yük dayanımı, Schmidt geri sıçrama değeri, sonik hız, suda dağılmaya karşı direnç, metilen mavisi adsorpsiyonu, ıslanma-kuruma, donma-çözülme ve gözenek boyu dağılımı gibi testlerin de bulunduğu çeşitli indeks deneylerin uygulanması planlanmaktadır. Ek olarak mineralojik, petrografik ve kimyasal analizlerde analizlerde kullanılmak üzere numuneler hazırlamak ve analizlerini yapmak da bu projede hedeflenen çalışmalar arasındadır. Elde edilecek verilerle,Surlarda kullanılan taşların bozunma mekanizması belirlenecektir.

Suggestions

TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ
Topal, Tamer; Ersöz, Timur(2018-12-31)
Ulaşım faaliyetleri, kara taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür. Şevler, düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeylerdir. Duraylılık ise (stabilite), herhangi bir cismin, yerini/konumunu koruyabilmesi durumunu ifade eder. Karayollarındaki şevlerin duraylılığı, proje ömrü, araçların ve insanların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Karayolu güzergâhının seçimi aşamasınd...
Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi
Topal, Tamer; San, Nyein Ei(2015-12-31)
Kaya düşmesi insan hayatını etkileyen önemli doğal afetlerden birisidir. Kaya düşmesi, dik yamaçlardaki erozyonun neden olduğu doğal bir süreç olup, bağımsız bir bloğun ya da blokların serbest düşme, zıplama, yuvarlanma ya da kayma şeklinde aşağı doğru hareket etmesidir. Kaya düşmesine sebep olan başlıca nedenler depremler, yağış, donma-çözülme, fiziksel-kimyasal ayrışma ve süreksizliklerin varlığıdır. Açısal hız, geri sıçrama katsayısı, yüzey pürüzlülügü ve içsel sürtünme açısı kaya düşmesi analizlerinde k...
Kayseri Ve Çevresindeki Tüflerin Uzun Dönemdeki Dayanimlarinin Belirlenmesi
Topal, Tamer(2014-12-31)
Kayseri ve yakin çevre bölgesinde yaygin olan tüflerin bölgedeki sayisiz tarihi eserde yüzyillardir basarili bir sekilde kullaniliyor olmasina karsin, standart özelliklerine bakildiginda düsük dayanimli çok gözenekli bir yapiya sahip olmasi dolaysisiyla uzun vaadeli bir performans gösteremeyecegine dair bilimsel önyargi mevcuttur. Gözlemlenen çesitli tarihi yapilarda halen mühendislik ömrünü devam ettirmesine karsin, tüfün mekanik özellikleri dikkate alindiginda dogal yapi tasi olarak uygun olmayan bir malz...
Urban obsolescence: an evaluation of observed and perceived criteria in the context of Ulus historic city center in Ankara
Hatiçoğlu, Mervenur; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2021-11-10)
Ulus, the historic city center of Ankara, has been experiencing a steady urban obsolescence process, which threatens the cultural values inherited from prehistoric civilizations to the early republican period and the ongoing urban life in the quarter. Although there are many concepts in the literature that defines urban depression in cities, such as urban decline, blight, and shrinkage, they all have nuances in their theoretical background in terms of causes and effects. In the case of Ankara city and Ulus ...
IDENTIFICATION OF GAPS IN THE INTERFACE BETWEEN SPATIAL PLANNING DECISIONS AND CONSTRUCTION PRACTICE OF BUILT-UP AREAS IN THE SCOPE OF SEISMIC RESILIENT CITIES: CASE OF KAHRAMANMARAŞ
Çepni, Elif Zeynep; Şenol Balaban, Meltem; Askan Gündoğan, Ayşegül; Department of Earthquake Studies (2023-1)
During the urbanization and construction processes in Türkiye, earthquakes caused by tectonic reasons have resulted in great damage. Damage to life and properties as a result of earthquakes lead to great material and moral losses. Particularly in our country where earthquakes are frequently experienced, development decisions on unsuitable grounds together with construction processes without engineering standards and designs had led today’s most populous cities to be vulnerable to earthquakes which is the c...
Citation Formats
T. Topal and F. Dursun, “DİYARBAKIR KENT SURLARINDA KULLANILAN TAŞLARIN KORUMAYA YÖNELİK BOZUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59321.