İSLAM CUMHURİYETİ'NDE 40 YIL: İRAN'DA TOPLUM, SİYASET VE DEĞİŞİM

2020-01-01
Alpan, Başak

Suggestions

ISLAM AND KURDISH NATIONALISM: A THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACH TO THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND NATIONALISM
ÇAĞLAYAN, MUTTALİP; YURDUSEV, AHMET NURİ; Department of International Relations (2023-2-6)
This study attempts to understand and explain the intricate relationship between Islam and Kurdish nationalism. It first provides a framework in which the nexus between religious and national identity is relativistic, with varying degrees of conflict and coexistence. Then, it reduces this complexity to a bifurcation in terms of interaction between Islam and Kurdish nationalism. In doing so, it develops a binary approach by which a competitive and symbiotic relationship between nationalism and religion occur...
İŞLEVSEL GÜMÜŞ NANOTELLER
Ünalan, Hüsnü Emrah(2017-12-31)
İŞLEVSEL GÜMÜŞ NANOTELLER
UNDERSTANDING AND MEASURING NEIGHBORHOOD ATTACHMENT AND KNOWLEDGE OF CHILDREN IN İSTANBUL
DEMİRKOL ÇAKAL, GİZEM; Severcan, Yücel Can; Urban Design in City and Regional Planning Department (2021-8-04)
The notion of place attachment starts to develop in childhood. However, the rapid urbanization processes endanger neighborhood knowledge of children and hence their attachment to their environments. The places are transforming quite fast with urbanization practices, but children cannot develop their place knowledge at the same pace. Although there is a growing deal of literature on place attachment of children in urban planning and design, there is a lack of empirical research linking place attachment of ch...
Limestone In Islamic Religious Architecture: İstanbul And Turkish Thrace
Dal, Murat; Öcal, Ali D. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Bu çalışmada, İstanbul ve Trakya’daki Türk İslam mimarisinde kullanılan kireçtaşının litolojik özellikleri ile taş bozunmalarının değerlendirilmesi ve korunmasıyla ilgili bazı öneriler üzerinde durulmuştur. Makalede, Trakya’da yaygın olarak kullanılan kireçtaşının davranışını karakterize etmek için disiplinlerarası bir yaklaşım sunulmuştur. Araştırmada özellikle başta Doğu Trakya Havza’sında farklı kireçtaşı ocaklarından alınarak geleneksel yapıların yapımında kullanılmış olan yapı taşlarının paleontolojik ...
İslam ile görsel mizah: Türkiye’de İslamî mizah dergiciliğinin dönüşümü
Çolak, Erdem (2017-06-01)
Bu makalede, İslam ile görsel mizah arasındaki, 1990’lardan günümüze değişen/dönüşen ilişkiler incelenecektir. Türkiye’deki mizah dergiciliği geleneğinin sol/ sosyalist siyasi gelenekle olan bağları ve bu geleneğin son dönemlerde internet mizahı, stand-up’lar ve hatta Gezi Direnişi gibi eylemlerle etki alanını genişletmesi, İslami kesimin de bu alana ilgi duymasına sebep olmuştur. 1990’larda başlayan İslami mizah dergiciliği 2007’den sonra Cafcaf ile devam etmiş, 2015’ten itibaren de Hacamat, Püff, Cins...
Citation Formats
B. Alpan, İSLAM CUMHURİYETİ’NDE 40 YIL: İRAN’DA TOPLUM, SİYASET VE DEĞİŞİM. 2020.