Ortak Girişimlerde Kritik Başarı Faktörleri

2002-09-27

Suggestions

Ortak Deneyim Araştırmalarında Deneyim Kodlama Yönteminin Kullanımı
Ekmekçioğlu, Deniz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Deneyim kodlama yöntemi, çalışma çerçevesinde sistem paydaşlarının ortak deneyimlerinin tasarım süreçlerinde tasarım referansları olarak kullanılabilmesi için önerilmektedir. Bu yöntem, toplum ölçekli tasarım yaklaşımları ve karmaşık sosyal ilişkilerin bulunduğu sistemler üzerinde yapılacak deneyim araştırmaları için kurgulanmıştır. Yapılan çalışmada, ortak deneyim araştırması ve deneyim kodlama önerisi kendini örgütleyen sistemler üzerinden ele alınmıştır. Bu çerçevede, İstanbul kamusal ulaşım sisteminde m...
Ortak hareket sırasında EEG ve fNIRS ölçümlerine kişiliğin etkisi
Usal, Kerem Alp; Çakır, Murat Perit (2021-11-21)
Joint Virtual Machine Embedding and Wireless Data Center Topology Management
Bütün, Beyza; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2022-5-10)
With emerging technologies such as the Internet of Things and 5G, generated data grows enormously. Hence, Data Center Networks (DCNs) have an important duty to store and process a significant amount of data, which makes them a critical component of the network. To meet the massive amount of traffic demands, wired DCNs need to deploy large numbers of servers and power-hungry switches, and huge lengths of wires. An enormous increase in the usage of cables causes high cabling complexity and cost while deployin...
Effects of joint action and nature of task setting on time perception
Usal, Kerem Alp; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2016)
In this paper we study the effect of social condition on prospective time estimation: do we perceive temporal durations differently long when we perform a task (i) alone, (ii) with a collaborative, or (iii) with a competitive partner? Within the Attentional Gate Model (Block & Zakay, 2006), we argue that joint settings require more attentional resources than the single setting, leaving less resources for time estimation. Therefore, we expect that (i) temporal durations are more underestimated in the joint c...
Ortak Geçmişle İlgili Ebeveyn Çocuk Konuşmalarının Kültürler Arası ve Yerel Farklılıkları
Şahin Acar, Başak (null; 2016-04-28)
Citation Formats
M. T. Birgönül and İ. Dikmen Toker, “Ortak Girişimlerde Kritik Başarı Faktörleri,” 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78822.