Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemine Dair Pedagojik Alan Bilgileri

2016-09-30

Suggestions

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve Doğrulama Becerilerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Kaplan Can, Gözde; Dilberoğlu, Merve(2015-12-31)
Bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebir ve geometri alanlarında matematiksel ispat yapma ve verilen bir argümanın doğru ve tam bir matematiksel ispat olup olmadığını değerlendirme becerileri incelenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının matematiksel ispat ve doğrulama algıları araştırılacak ve karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçların ilköğretim matematik eğitimi alanında yetiştirilen öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve matematik eğitimi pedagojik alan bilgisi...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşleri
Namlı, Şenol; İşler Baykal, Işıl (2021-05-21)
Middle School Mathematics Teachers' Views and Experiences Regarding Technology Integration
Duran, Anıl Ayseli; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Mathematics Education (2022-6-27)
The purpose of the study was to investigate the views and experiences of middle school mathematics teachers regarding technology integration. How they use technology, their perceived benefits of it, difficulties that they face, their ways of overcoming the difficulties, and teachers’ suggestions that would be helpful for all teachers were determined based on their experiences. Qualitative research was conducted with nine middle school mathematics teachers using the snowball sampling method. The participants...
Citation Formats
S. Kandil and M. Işıksal Bostan, “Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemine Dair Pedagojik Alan Bilgileri,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79092.