Magnitüd Dönüşüm Bağıntıları için Değişik İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması

2015-04-01

Suggestions

Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması
İnam, Çağdaş Sıtkı; Baykal, Altan(2018)
Bu projede, McGill Magnetar Kataloğu?nda yer alan bütün magnetarlar için literatürdekizamanlama çözümleri kullanılarak RXTE, SWIFT, XMM Newton ve Chandra arşiv verileriyeniden analiz edilmiştir. Magnetarların zamanlama çözümlerinden yararlanılarak kaynaklarıngürültü genlikleri hesaplanmış ve bu kaynakların gürültü güç tayfları oluşturulmuştur. Butayfların eğimleri, kütle aktarımı yapan sistemlerinin ve radyo atarcalarınınkilerle mukayeseedilmiş ve bu mukayese sonucunda magnetarların daha çok yalnız (izole) ...
Magnetohidrodinamik (MHD)-Stokes Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu (DRBEM) ile Nümerik Çözümü
Tezer, Münevver(2015-12-31)
Bu projede MHD-Stokes denklemleri 2-boyutlu kanal kesitlerinde ve daha sonra 3-boyutta parçacıklar üzerinden geçen sıvının manyetik alan etkisindaki davranışını belirleyen bölgelerede çözülecektir. Çözüm sıvının hızı, basıncı ve vortisitesi cinsinden bulunacaktır. Ayrıca sıvıdaki elektrik geçirgenliği de gözönüne alınacak ve elektrik potansiyel değişkeni de hesaplanacaktır. Sayısal yöntem olarak karşılıklı sınır elemanları metodu (Dual Reciprocity Boundary Element Method, DRBEM) kullanılacaktır. DRBEM, den...
Magnetic prospecting in Koçumbeli archeological site, METU Campus, Ankara, Turkey
Doğan, Meliha; Türkmenoğlu, Asuman; Ateş, Abdullah; Department of Archaeometry (1996)
FEM solutions of magnetohydrodynamic and biomagnetic fluid flows in channels
Türk, Önder; Tezer Sezgin, Münevver; Department of Scientific Computing (2014)
In this thesis, solutions to steady and unsteady flow problems of incompressible viscous fluids are obtained numerically. In computational aspects, the primary focus is on the finite element analysis, however, spectral collocation and boundary element methods are also employed. The two-dimensional Navier-Stokes (N-S) equations in stream function-vorticity form are solved by using both finite element method (FEM) and Chebyshev spectral collocation method (CSCM). The accuracy of the FEM and CSCM methodologies...
The pulse frequency noise of magnetars and persistent accretion powered pulsars
Serim, Danjela; Baykal, Altan; Department of Physics (2021-2-03)
In this thesis, the pulse frequency fluctuations of magnetars and six selected persis-tent accreting powered pulsars (PAPPs) are presented. Using the data fromRXTE,XMM-Newton, Chandra, SwiftandFERMIobservatories, the timing noise behav-ior of individual sources on various timescales are examined, depending on the datasampling rate of input frequency measurements. The timing noise amplitudes are an-alyzed via two separate methods, namely∆8andr.m.smethods. The timing noisecharacteristics of both magne...
Citation Formats
A. Akkaya, “Magnitüd Dönüşüm Bağıntıları için Değişik İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması,” 2015, vol. 2, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79196.