Hide/Show Apps

Magnetohidrodinamik (MHD)-Stokes Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu (DRBEM) ile Nümerik Çözümü

2015-12-31
Tezer, Münevver
Şenel, Pelin
Bu projede MHD-Stokes denklemleri 2-boyutlu kanal kesitlerinde ve daha sonra 3-boyutta parçacıklar üzerinden geçen sıvının manyetik alan etkisindaki davranışını belirleyen bölgelerede çözülecektir. Çözüm sıvının hızı, basıncı ve vortisitesi cinsinden bulunacaktır. Ayrıca sıvıdaki elektrik geçirgenliği de gözönüne alınacak ve elektrik potansiyel değişkeni de hesaplanacaktır. Sayısal yöntem olarak karşılıklı sınır elemanları metodu (Dual Reciprocity Boundary Element Method, DRBEM) kullanılacaktır. DRBEM, denklemlerdeki lineer olmayan terimleri sağ taraf fonksiyonu olarak alıp kolaylıkla ayrıklaştırılmış sistem haline dönüştürebildiği ve yalnız problem bölgesinin sınırını ayrıklaştırma özelliğine sahip olduğu için tercih edilmektedir. MHD-Stokes model problemlerinin simülasyonu sıvının akış profili, streamdoğruları, vortisite eğrileri ve elektrik potansiyel eğrileri cinsinden yapılacaktır.