Tarçın Yağı ile Hazırlanmış Mikroemülsiyon Nanoemülsiyonların Karakterizasyonu ve Antimikrobiyel Etkisnin İncelenmesi

2015-05-07
Yıldırım, Simge Tutku
Soyer, Yeşim
Öztop, Halil Mecit
Citation Formats
S. T. Yıldırım, Y. Soyer, and H. M. Öztop, “Tarçın Yağı ile Hazırlanmış Mikroemülsiyon Nanoemülsiyonların Karakterizasyonu ve Antimikrobiyel Etkisnin İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79199.