Sarsma Tablası Testi ile Beton Barajların Doğrusal Olmayan Analiz Parametreleri Kalibrasyonu

2013-09-27
Soysal, Berat Feyza
Arıcı, Yalın

Suggestions

Sarsılan Örgütsel Güvenin Onarılması: Toyota Vaka Örneği.
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı “otomotivde kalite” dendiği zaman ilk akla gelen markalardan olan ve 2009 yılında dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi unvanını kazanan Japon firması Toyota'nın 2006-2007 döneminde yaşadığı “gaz pedalı sorunu”nun ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır. Gaz pedalı sorununun ölümlü kazalara sebep olduğu iddiası yazılı ve görsel basında yaygın şekilde yer almış, Toyota bunun sonucunda dünya çapında 8 milyondan fazla aracı bakım için çağırmak durumunda kalmıştır. ...
Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması
Akar, Berk; Günalp, Kıvanç; Yürekten, Özgür; Kara, Ali; Tümay, Ahmet; Dinçer, Kıvanç (2009-07-01)
Bu çalışmada karşı tedbir simülasyon algoritmasının örnek bir sarf edilebilir karşı tedbir atım sistemine entegre edilebilmesi ve etkinliğinin arttırılması anlatılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak simülasyon sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Ardından donanım mimarisi tasarımı sunulmaktadır. Son olarak bu donanıma uygun yazılım tasarımı tartışılmaktadır. Entegre karşı tedbir atım sisteminin saha testleri ile denemelerinin yapılması planlanmaktadır. Geliştirilecek simülasyon tabanlı entegre karşı tedbir atım ...
Design, analysis and implementation of a 50 w wireless charger of a charging vest battery
Eren, Merih; Bostancı, Emine; Department of Electrical and Electronics Engineering (2019)
Wireless power transfer (WPT) has been a very popular research topic for a variety of applications with power ratings ranging from few watts to several kilowatts. High power levels are mostly used in electric vehicle charging applications whereas lower power level applications are mostly in household appliances, wearable devices and medical implants. Topology, geometries of the transferring and receiving coils and their relative positions are fundamental parts that affect performance of WPT systems. In WPT ...
Design and implementation of reflectionless filters
Çubukcu, Ali İhsan; Günalp, Nilgün; Yıldırım, Nevzat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2016)
In this thesis, typical applications of absorptive filters are examined. To better understand the effect of out of band matching of RF and microwave filters on overall system, some experiment setupsare constructed and simulations are performed. In addition to this, three types of conventional absorptive filter topologies are analyzed and the realizability of each type is shown by explanation, simulation or measurement. Finally, a recently found method, reflectionless filter structures by Matthew Morgan, is ...
A numerical procedure for the nonlinear analysis of reinforced concrete frames with infill walls
Güney, Murat Efe; Polat, Mustafa Uğur; Department of Civil Engineering (2005)
Materially non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with infill walls requires appropriate mathematical models to be adopted for the beams and the columns as well as the infill walls. This study presents a mathematical model for frame elements based on a 3D Hermitian beam/column finite element and an equivalent strut model for the infill walls. The spread-of-plasticity approach is employed to model the material nonlinearity of the frame elements. The cross-section of the frame element is ...
Citation Formats
B. F. Soysal and Y. Arıcı, “Sarsma Tablası Testi ile Beton Barajların Doğrusal Olmayan Analiz Parametreleri Kalibrasyonu,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79548.