Hide/Show Apps

Sarsılan Örgütsel Güvenin Onarılması: Toyota Vaka Örneği.

Bu çalışmanın amacı “otomotivde kalite” dendiği zaman ilk akla gelen markalardan olan ve 2009 yılında dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi unvanını kazanan Japon firması Toyota'nın 2006-2007 döneminde yaşadığı “gaz pedalı sorunu”nun ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır. Gaz pedalı sorununun ölümlü kazalara sebep olduğu iddiası yazılı ve görsel basında yaygın şekilde yer almış, Toyota bunun sonucunda dünya çapında 8 milyondan fazla aracı bakım için çağırmak durumunda kalmıştır. Toyota içinden ve dışından bazı uzmanlar kazaların pedalda oluşan çok spesifik bir aşınma ve nem oranı kombinasyonundan olduğunu ve standart üretim testlerinin bu kombinasyonu test etmediğini belirterek Toyota'nın tamamen hatalı olmadığını iddia etmişlerdir. Ancak daha sonra bozulan gaz pedalının üreticisi (CTS) belirlenmiş, bu tedarikçiyi Toyota onayladığı için sorumluluğu kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu çapta bir imaj zedelenmesi sonucunda Toyota firmasına duyulan müşteri güveninde sarsılma yaşanmaması imkansızdır. Firmaların güven onarmaları konusundaki akademik yazın kısıtlı ve daha çok da kuramsaldır. Ayrıca bu konudaki az sayıdaki çalışmanın büyük çoğunluğu halkla ilişkiler ve iletişim yazınında yer almakta, toplam kalite yönetimi, güven ve stratejik yaklaşım unsurlarını içermemektedir. Toyota'nın itibarını onarmak ve sorunu gidermek için yaptığı hamlelere zaman akışı ve etki-tepki yaklaşımıyla incelenmesinin stratejik yönetim, örgüt kuramı ve iletişim yazınına katkıda bulunacağı kuşkusuzdur. Kısaca belirtmek gerekirse çalışmanın temel araştırma soruları şöyledir: 1. Olayların patlak vermesi ve Toyota'nın verdiği tepkilerin ayrıntılı bir tarihsel çizgisini oluşturmak. 2. Toyota'nın “en kaliteli üretici” imajının olaylardan ne kadar aşındığının bir değerlendirmesini yapmak. 3. Toyota'nın itibarını onarmak için yaptığı hamleleri tarihsel çizgiye oturtup etki-tepki zincirini oluşturmak. 4. Toyota'nın güven onarım faaliyetlerinin günümüzdeki (ex post) değerlendirmesini yapmak. 5. Bu aşamaların dünyada ve daha sonra Türkiye içinde farklılık gösterip göstermediğini araştırmak.