Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması

2009-07-01
Akar, Berk
Günalp, Kıvanç
Yürekten, Özgür
Kara, Ali
Tümay, Ahmet
Dinçer, Kıvanç
Bu çalışmada karşı tedbir simülasyon algoritmasının örnek bir sarf edilebilir karşı tedbir atım sistemine entegre edilebilmesi ve etkinliğinin arttırılması anlatılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak simülasyon sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Ardından donanım mimarisi tasarımı sunulmaktadır. Son olarak bu donanıma uygun yazılım tasarımı tartışılmaktadır. Entegre karşı tedbir atım sisteminin saha testleri ile denemelerinin yapılması planlanmaktadır. Geliştirilecek simülasyon tabanlı entegre karşı tedbir atım sisteminin mevcut sarf edilebilir karşı tedbir atım sistemlerinden daha iyi bir performans göstermesi ve etkinliğinin artması beklenmektedir.
Citation Formats
B. Akar, K. Günalp, Ö. Yürekten, A. Kara, A. Tümay, and K. Dinçer, “Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması,” presented at the 3. Savunma Uygulamaları ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2009), Ankara, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://usmos.metu.edu.tr/system/files/usmos2009_kitap.pdf.