Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması

Download
2009-07-01
Akar, Berk
Günalp, Kıvanç
Yürekten, Özgür
Kara, Ali
Tümay, Ahmet
Dinçer, Kıvanç
Bu çalışmada karşı tedbir simülasyon algoritmasının örnek bir sarf edilebilir karşı tedbir atım sistemine entegre edilebilmesi ve etkinliğinin arttırılması anlatılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak simülasyon sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Ardından donanım mimarisi tasarımı sunulmaktadır. Son olarak bu donanıma uygun yazılım tasarımı tartışılmaktadır. Entegre karşı tedbir atım sisteminin saha testleri ile denemelerinin yapılması planlanmaktadır. Geliştirilecek simülasyon tabanlı entegre karşı tedbir atım sisteminin mevcut sarf edilebilir karşı tedbir atım sistemlerinden daha iyi bir performans göstermesi ve etkinliğinin artması beklenmektedir.
3. Savunma Uygulamaları ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2009)

Suggestions

Bir Arada Oluşan, Birbirine Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi
Yaman, Yavuz (1997-01-01)
Bu çalışmada kütle merkezi ve kayma merkezi çakışmayan bir açık kesitli kirişin, zorlanmış titreşimlerinin incelenmesi için geliştirilen yeni bir analitik model tanıtılmaktadır. Kirişin birbirine dik iki eksendeki eğilme titreşimleri ve burulma titreşimleri bir arada oluşmaktadır. Sunulan analitik model, dalga yayınımı teorisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, modelin tanıtılması amacıyla yalnız basit mesnetli uçlar için hazırlanmış ve kesitteki buruşmanın etkisi göz önünde tutulmamıştır. Çalışmada...
Investigating Science Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Competencies: A Mixed Method Study
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; Canbazoğlu Bilici, Sedef; Department of Science Education (2021-7-12)
The purpose of the present study was to investigate science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of different variables. Specifically, the purpose was to examine science teachers’ TPACK competency levels according to their gender, experience years and determine their TPACK indicators based on TPACK-Deep factors, namely design, exertion, ethics, and proficiency. The current study was followed by explanatory sequential mixed methodology and composed of two stages: survey rese...
Plakalar Arasinda Kayma Baslangicinin Ve Ilerlemesinin Deneysel Arastirilmasi.
Çöker, Demirkan; Amireghbali, Aydin; Arca, Miray Aydan; Gözlüklü, Burak; Uyar, Imren(2014-12-31)
Bu projenin temel amaci, kayma baslangicinin ve ilerlemesinin dinamik olarak gözlenmesi için bir deney düzeneginin tasarlanmasi ve bu deney düzenegi sayesinde dinamik olayin gözlemlenmesidir. Tasarlanan deney düzeneginin, iki elastik plakayi, dik kuvvet altinda birbirlerine göre sabit hiz ile kaydirmasi amaçlanmaktadir (bkz. Sekil 1). Ayni zamanda tasarlanacak deney düzenegi ile, plakalar üzerinde uygulanacak olan dik ve yatay kuvvetlerin ölçülmesi ve bunun yaninda plakalarin iki yan yüzeyinden yüksek çöz...
Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması
Gölbaşı, Onur (Çukurova Üniversitesi , 2020-06-01)
Bu çalışmada, yedek parça envanter politikasının maden makinası kullanılabilirliğine etkisini analiz edebilecek bir simülasyon algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Planlı üretim ve bakım duraksamaları ve makina arızalarının neden olacağı rasgele duraksamalar algoritma içerisinde dikkate alınmıştır. Her bir makina parçasının mevcut envanter miktarları ve tedarik süreçleri, uygulanan bakım- onarım kararları ile birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle, uygulanan envanter politikasının makina kullanı...
Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması
Betin Can, Aysu; Hökelekli, Gülçin; Özcan, Ibrahim Barbaros; Ünver, Fatih(2016-12-31)
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulamalar incelenecektir. Deneysel prototipler geliştirilerek eğitim, veri toplama, iletişim protokolleri, bulut erişimi ve analizleri Kuzey Kıbrıs ekibi tarafından incelenecektir. Ankara kampusu ekibi bu aşamaların fonksiyonel testlerinin otomatize edilmesi üzerine çalışacaktır. Geliştirilen s...
Citation Formats
B. Akar, K. Günalp, Ö. Yürekten, A. Kara, A. Tümay, and K. Dinçer, “Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması,” presented at the 3. Savunma Uygulamaları ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2009), Ankara, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://usmos.metu.edu.tr/system/files/usmos2009_kitap.pdf.